VI ANPASSAR VISMA.NET OCH VISMA BUSINESS FÖR ER VERKSAMHET

Vi kan affärssystem och vi kan din bransch, låt oss visa dig vad vi kan!

För bygg- och entreprenadföretag är det absolut nödvändigt att ha full kontroll på projekt, prognoser och avvikelser. Vi vet vilka utmaningar det innebär och bjuder nu in dig till ett kostnadsfritt webbinar där vi visar hur du får bättre kontroll med effektiva och smarta lösningar.

Du får se hela flödet med prognoser och projektuppföljning, hantering av kostnader och intäkter i projektet, ÄTA-hantering, lyft- och betalplaner. Vi visar även likviditetsrapportering.

Anmäl dig på ett kostnadsfritt webbinar

Vi kan visma.net

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat och anpassat Vismas affärssystem med massor av bra funktioner.

De erfarenheterna och lösningarna finns redo för att hjälpa ert företag att få ett riktigt bra affärssystem.

Konsulter som inte bara är experter på Vismas affärssystem utan som även kan förstå er verksamhet är nyckeln till att få ett bra affärssystem.

Visma bygglösning
Affärssystem för byggbranschen

Vi har kunskapen och anpassningarna för företag i byggbranschen. Funktionalitet för vinstavräkning och projektrapportering utifrån projektkalkyler är exempel på anpassningar vi gjort.

Visma Business e-handel
Affärssystem för E-handelsbolag

Visma.net och Visma Business är perfekta logistik- och ekonomisystem för E-handelsbolag. Via deras API kan vi snabbt integrera er webshop och eventuella stödsystem.

Mobil tidredovisning

Vi har utvecklat en mobil lösning för tidredovisning kopplat till Visma Business och Visma.net. Användaren redovisar tid direkt mot en order som finns upplagd i affärssystemet.

VISMA GULDPARTNER

Ekonomi och Affärssystem Norden AB är Visma Guldpartner och levererar alla tjänster kring Visma.net affärssystem. Från förstudie till support och förvaltning.

FINANSIELL STYRKA

Bolaget är ett helägt dotterbolag till ØkonomiBistand AS en av Norges största Visma partners. EA System har sedan starten 2013 visat ett positivt resultat.

KONTOR I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG

Vi har kontor i Stockholm och Göteborg. Därifrån servar vi våra kunder som finns över hela landet.

VI KAN VISMAS AFFÄRSSYSTEM

Den produkt vi valt arbeta med är Visma.net ett av marknadens bästa affärssystem med en äkta molnlösning

ERFARNA UTVECKLARE

Vi har ett stort fokus på anpassning och utveckling. De flesta av våra kunder har många system som ska integreras. Vi kan Visma.nets API och vi har byggt ett standardiserat API mot Visma Business.

FOKUSOMRÅDEN

EA System har kunder i många olika branscher. Visma.net och Visma Business är affärssystem som passar bra för bolag som bedriver handel. Vi har valt att göra anpassningar för bl.a. E-handelsföretag och företag i byggbranschen.

VI ARBETAR EFTER EN VÄL UTFORMAD PROJEKTMETODIK

Skalbar metodik

Oavsett om det är en helt ny implementation av Visma Business eller ett utvecklingsprojekt hanterar vi det som ett projekt. Vår projektmetodik är skalbar för att kunna anpassas för storleken och komplexiteten i det aktuella projektet.

Tydlighet sparar pengar

Det måste alltid finnas ett regelverk för hur styrning, kommunikation, ändringshantering och leveranser ska hanteras. Tydlighet och struktur sparar tid och pengar och lägger grunden för lyckade IT projekt.