Inlägg av Silvia Ko

Vi på EA System bidrar till Giving Peoples mission

Vi på EA System har bidragit till Giving Peoples mission – att hjälpa utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom eller som lever på marginalerna och är på väg in i fattigdom. Viste ni att så många som ca 186 000 barn lever idag i vad som klassas för relativ fattigdom? Samt att ytterligare […]

Företag har kommit långt i digitaliseringen av tidrapportering

Följer ni trenden och har digitaliserat er tidrapportering? Visma Digitaliseringsindex 2019 visar att av svarande så är det endast 22,5 % som antingen inte har gjort detta eller så använder de helt enkelt inte sig av denna specifika process. Av de som har automatiserat tidrapporteringen, har hela 82,5 % anammat processen antingen fullt ut eller […]

Digitalisera er hantering av reseräkningar – foto dina kvitton på språng

Den här veckan fokuserar vi på reseräkningar och hur de hanteras av företag idag. Frågan som ställdes var: “Hur stor procentandel (%) av verksamhetens reseräkningar görs digitalt i ett system avsett för detta?” Visma Digitaliseringsindex 2019 visar att av de svarade så landade siffran på 57,1 %. En relativt hög siffra, men det är hela […]

Låt systemet automatiskt sköta betalningen av leverantörsfakturor

Den här veckans inlägg tittar närmare på: “Hur stor procentandel (%) av mottagna leverantörsfakturor betalas automatiskt direkt från ekonomisystemet, utan inloggning i internetbanken?”. Indexet visar på hela 65,7 %, vilket kan tolkas som att de som anammat processen även använder den till en hög grad. Dock så svarade så många som 36,9 % att de […]

Visma och SmartDok – helhetslösning för företag i byggbranschen

Vi stärker vår nisch inom byggbranschen genom att skriva på samarbete med Visma SmartDok! Med Visma bygglösning och SmartDok kan vi hjälpa byggföretag att digitalisera och effektivisera allt från hantering av leverantörsfakturor till projektuppföljning, budget och prognos samt mobil tidredovisning, byggdagbok m.m. Här kan ni läsa mer om hur vi kan hjälpa er!  

Digitalisera utgående fakturor och spara 10 kr/faktura

Den här veckans inlägg syftar på att titta närmare på Vismas Digitaliseringsindex gällande utgående fakturor. Frågan löd: “Hur stor procentandel (%) av de fakturor verksamheten skickar, skickas elektroniskt (det vill säga inte via mejl eller post)?”. Det visar sig att de som skickar sina utgående fakturor helt elektroniskt kan spara upp till 10 kr/faktura. Indexet […]

Spara 77 kronor per leverantörsfaktura genom att ta emot den helt digitalt

Vi har i ett tidigare inlägg beskrivit skillnaden mellan e-faktura och PDF-faktura. Vi poängterade att en PDF-faktura inte är en e-faktura, utan snarare ett scannat format av en pappersfaktura. Med detta sagt så vill återigen trycka på att det visat sig vara ytterst lönsamt att helt digitalisera sina inkommande fakturor. I Visma Digitaliseringsidex 2019 tittade […]

Hög grad av digitalisering ger högre grad av lönsamhet

Vi fortsätter med att i den här veckans inlägg titta vidare i Vismas Digitaliseringsidex 2019. Precis som rubriken lyder så påvisar undersökningen att ju mer ett företag nyttjar de digitaliserade processerna de investerat i, desto högre grad av lönsamhet per anställd får dem. Trots att undersökningen pekar på att många företag fortfarande har en lång […]

Visma Digitaliseringsindex 2019

Visma har ännu en gång tagit tempen på svenska företag med syfte att kartlägga hur mycket ett företag använder sig av de investeringar de gjort vad gäller digitalisering. Enligt Europeiska Kommisionens mätningar är Sverige ett mycket digitalt moget land, dock påpekar Visma Softwares VD Carola Lissel att det finns en skillnad mellan att anamma en […]