Inlägg av

Automatiskt uppdaterade nyckeltal för realtidsinformation om er verksamhet

Sista inlägget före sommaren knyter ihop säcken för Vismas Digitaliseringsindex 2019. Denna fråga löd: “Till vilken grad (%) uppskattar du att ditt företag har digitaliserat processen med att ständigt ha tillgång till uppdaterade nyckeltal?” Så få som 53,9 % av de svarande använder sig av denna process och får sina nyckeltal i realtid. Samtidigt så […]

Vi på EA System bidrar till Giving Peoples mission

Vi på EA System har bidragit till Giving Peoples mission – att hjälpa utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom eller som lever på marginalerna och är på väg in i fattigdom. Viste ni att så många som ca 186 000 barn lever idag i vad som klassas för relativ fattigdom? Samt att ytterligare […]

Företag har kommit långt i digitaliseringen av tidrapportering

Följer ni trenden och har digitaliserat er tidrapportering? Visma Digitaliseringsindex 2019 visar att av svarande så är det endast 22,5 % som antingen inte har gjort detta eller så använder de helt enkelt inte sig av denna specifika process. Av de som har automatiserat tidrapporteringen, har hela 82,5 % anammat processen antingen fullt ut eller […]

Digitalisera er hantering av reseräkningar – foto dina kvitton på språng

Den här veckan fokuserar vi på reseräkningar och hur de hanteras av företag idag. Frågan som ställdes var: “Hur stor procentandel (%) av verksamhetens reseräkningar görs digitalt i ett system avsett för detta?” Visma Digitaliseringsindex 2019 visar att av de svarade så landade siffran på 57,1 %. En relativt hög siffra, men det är hela […]

Låt systemet automatiskt sköta betalningen av leverantörsfakturor

Den här veckans inlägg tittar närmare på: “Hur stor procentandel (%) av mottagna leverantörsfakturor betalas automatiskt direkt från ekonomisystemet, utan inloggning i internetbanken?”. Indexet visar på hela 65,7 %, vilket kan tolkas som att de som anammat processen även använder den till en hög grad. Dock så svarade så många som 36,9 % att de […]

Visma och SmartDok – helhetslösning för företag i byggbranschen

Vi stärker vår nisch inom byggbranschen genom att skriva på samarbete med Visma SmartDok! Med Visma bygglösning och SmartDok kan vi hjälpa byggföretag att digitalisera och effektivisera allt från hantering av leverantörsfakturor till projektuppföljning, budget och prognos samt mobil tidredovisning, byggdagbok m.m. Här kan ni läsa mer om hur vi kan hjälpa er!  

Digitalisera utgående fakturor och spara 10 kr/faktura

Den här veckans inlägg syftar på att titta närmare på Vismas Digitaliseringsindex gällande utgående fakturor. Frågan löd: “Hur stor procentandel (%) av de fakturor verksamheten skickar, skickas elektroniskt (det vill säga inte via mejl eller post)?”. Det visar sig att de som skickar sina utgående fakturor helt elektroniskt kan spara upp till 10 kr/faktura. Indexet […]