Inlägg av Silvia Ko

Varmt välkommen Alexandra!

I september fick vi in ytterligare förstärkning till Visma.net-gruppen. Vi önskar Alexandra Cyvoct ett varmt välkommen! Även Alexandra fick möjligheten att delta i Vismas traineeprogram för Visma.net-konsulter. Där lär hon sit allt från att implementera till att driftsätta systemet. Under programmet får hon även upplärning i kringliggande produkter som Visma.net Project Management, AutoInvoice och AutoPay. […]

Varmt välkommen Lowell!

Vi hälsar Lowell Lam ett varmt välkommen till oss på EA System! Lowell började i augusti 2019 och arbetar som Applikationskonsult inom främst Visma Business. Lowell har under de senaste tre åren arbetat med taxering på Skatteverket. På EA System har Lowell fått ansvar över supporten, befintliga kundprojekt och ska så småningom även börja arbeta […]

Visma.net möjliggör röststyrning

Nu är möjligt med röststyrning i Visma.net ERP. Visma har tagit fram en lösning som innebär en integration mellan Visma.net och Google Assistant (via Google API). Detta i sin tur betyder att det är smidigt för kunderna att bygga in röststyrning i deras affärssystem. Vi på EA System ser detta som ett positivt steg framåt […]

Checklista vid byte av affärssystem – 33 punkter man kan se över

Visma har tagit fram en checklista för att underlätta för företag som vill byta affärssystem. Den innehåller 33 punkter som hjälper företag att ställa sig själva de rätta frågorna. I början av rapporten understryker Visma att oavsett kostnad på affärssystemet, så måste den uppfylla varje företags krav. Man bör se över behoven för grundfunktioner, personal, […]

Effektivisera verksamheten genom att byta affärssystem

Visma har i samarbete med Meritmind gjort en undersökning som visar att 86,5 procent av de som väljer att byta affärssystem gör det för att öka deras effektivitet. Sammanlagt deltog 400 företag i undersökningen. Vad som dock framgick i artikeln var att hela 40 procent av deltagarna satt kvar i sina gamla affärssystem och har […]

Framtidens affärssystem för transport och logistik

Det är få bolag i transportbranschen som följer digitaliseringens fotspår och sällan har de ett modernt affärssystem. Det kan man verkligen förstå då branschen präglas av låga marginaler och stora investeringar. Förvirringen är stor och man vet inte hur man ska påbörja resan till att bli mer digitaliserade. I många fall har man stora mängder […]