Det krävs egentligen inte så mycket för att ligga i framkant. I det moderna företaget ser man möjligheterna med digitalisering och fördelarna med att jobba med effektivare processer. Det handlar helt enkelt om att våga prata om det.

Det gäller att våga förändra 

I många företag arbetar man som alltid har gjort. Alla förändringar är motbjudande och läskiga helt enkelt. Det kräver tid och engagemang för att göra något annorlunda. Många gånger glömmer man vad man istället kan vinna i längden. Att kunna effektivisera och automatisera manuella arbeten och istället lägga ned tiden på mer lönsamma arbetsuppgifter är nästan för långt bort från ens verklighet. Ta det istället ett steg längre och tänk vad som skulle vara gynnsamt för företaget i framtiden. Det kan vara så simpelt som att värva unga och kompetenta medarbetare. De har vuxit upp i en värld där allt sker digitalt. Det är en naturlig del i deras vardag och de kommer vara kräsna och sätta krav.

Det är dags att lägga tid på rätt saker 

Att jobba på antingen det nya effektiva sättet eller på samma gamla vanliga sätt är det dilemma många företag står inför. Att jobba effektivt kan samtidigt innebära att vissa arbetsfunktioner inte längre behövs. Många medarbetare är oroliga för att bli något slags överflöd för organisationen där deras kompetens inte längre efterfrågas. Om man däremot vågar prata om det så kommer man garanterat också att se det positiva i det. Det nya effektiva sättet innebär att manuella arbeten blir automatiserade. Tiden man annars hade lagt på att exempelvis scanna in fakturor i åtta timmar kan istället läggas på något mer nyttigt. Vad sägs om att istället fokusera på att analysera nyckeltal, ta fram rapporter som ledningen behöver för att ta beslut, stödja andra funktioner i företaget med siffror, m.m.?

Att jobba på det nya effektiva sättet handlar också om att våga släppa kontrollen. Man har ju exempelvis alltid laddat upp en fil på banken för att göra betalningar. Sedan har man laddat ned en återbetalningsrapport för att pricka av i systemet. När detta görs automatiskt tappar man en viss känsla av kontroll. Denna kontroll som egentligen inte behövs då systemet kommer tala om för er när och om det blir något avvikande.

Att förändra interna processer är inte lätt och bara att få med alla på tåget kan vara ett projekt i sig. Det handlar om att våga prata om det.

 

Hör av dig till oss på EA System så kan vi tillsammans reda ut vilka processer och manuella arbeten ni kan effektivisera och automatisera!