Det är få bolag i transportbranschen som följer digitaliseringens fotspår och sällan har de ett modernt affärssystem. Det kan man verkligen förstå då branschen präglas av låga marginaler och stora investeringar. Förvirringen är stor och man vet inte hur man ska påbörja resan till att bli mer digitaliserade. I många fall har man stora mängder med data från olika aktörer som inte finns i digital form, utan i dokument och pärmar som gör det svårare att få en god och aktuell översikt.

Vägen till ett modernt affärssystem för transport och logistik

I många transportföretag är det vanligt att verksamhetssystemet styr hur man jobbar med affärs-/ekonomisystemet. Det kan exempelvis vara att man har kundreskontran i verksamhetssystemet och där skapar man även fakturan och skickar det till kund. För företag som jobbar på det här viset så för man endast över verifikaten till affärs-/ekonomisystemet. Andra företag jobbar mer aktivt med affärs-/ekonomisystemet och har både kund- och leverantörsreskontran där. Det finns inget rätt eller fel utan alla företag är unika. Vi förstår oss på både åkerier och lastbilscentraler. Med kunskap från ett flertal implementationer har vi på EA System därför en bra uppfattning om de olika arbetsprocesserna som finns där ute. Att ha denna vetskap är ett första steg för kunna att kartlägga och påbörja digitaliseringsresan.

Många känner att de inte vet vart de ska börja

Det är säkert många frågor som ni på ekonomiavdelningen ställer er. Hur kan man spara tid och automatisera några av de rutinmässiga jobben ni gör dag efter dag? Kan ni till exempel effektivisera administrationen och slippa dubbelregistrera information i olika system? Kan man alltså integrera systemen så de pratar med varandra? De här funderingarna kan nog vara några av de många man ställer sig i ett såhär modernt samhälle där allt kretsar kring internet och flexibiliteten att jobba hemifrån eller vart man nu än befinner sig.

Dessa frågor har vi ofta fått höra ute hos åkerier och lastbilscentraler. Många gånger känner vi även en stark förtvivlan över hur de ska starta denna digitaliseringsresa. Eftersom många företag inom transport jobbar traditionellt vill de oftast att någon vägleder dem. Under de implementationer vi gjort hos våra transportkunder har vi därför tagit fram en lösning som inkluderar allt från integration mellan verksamhetssystem och ekonomisystem till scanning och tolkning av leverantörsfakturor, digitalt attestflöde med uppföljning ned i transaktionsnivå med fakturabild, rapporter enda ned på enskilda fordon, anläggningsregister m.m. Vi vill att det ska kännas enkelt att digitalisera sitt företag.

Dessutom ska det kännas roligt att arbete med moderna arbetsprocesser. Ni slipper IT-tekniker och allt strul som har med det att göra. Man ska inte vara bunden till att sitta på kontoret 8-17 utan man ska kunna arbeta från surfplattan, mobilen och självklart datorn. I vår transportlösning hittar ni allt i molnet. Det enda ni behöver är en internetkoppling. Det är dags att lägga pappret, pärmen och dokumentet till sidan och låta affärssystemet i molnet göra jobbet. Företag i transportbranschen som har tagit steget vittnar om rutinuppgifter som automatiseras, kostnader som minskar och lönsamhet som ökar. Det blir en katalysator för förändring och det kräver inga servrar eller stora initiala investeringar.