Många är rädda för att automatisera sina arbetsprocesser. Bolaget har alltid arbetat på ett visst sätt och rutinerna funkar bra. Man vet om att det är gammalmodigt och att det finns effektivare sätt att arbeta på. Det är här man talar om elefanten i rummet. Alla vet att problemen finns men man vågar inte prata om dem. För att göra en förändring och hänga med i den tekniska utvecklingen krävs det att man börjar prata om det. Steget efter blir att man utforskar och öppnar upp för alla möjligheter som finns där ute.

Visma brukar jämföra automatisering av arbetsprocesser med graden av en självkörande bil. Man behöver inte släppa på ratten helt och hållet på en och samma gång. Man gör det stegvis och i den takt man är bekväm med.

Olika nivåer av "kontroll"

Olika nivåer av "kontroll"

I ”level 0” har föraren full kontroll och är den som styr bilen. I ”level 1” låter föraren bilen exempelvis hjälpa till med att kontrollera hastighet. I ”level 2” låter man bilen ta över kontrollen av hastighet och i ”level 3” är bilen den som har koll på vägen och trafiken. Den talar om för föraren när det är dags för föraren att ta kontroll. I ”level 4” låter man bilen vara helt självkörande och i ”level 5” behöver man inte ens en förare.

Detta ska jämföras med takten i att släppa på kontrollen i ekonomisystemet och låta det köra på egen hand. I Visma.net finns det möjlighet att schemalägga processer så att systemet själv ska ta hand om det som man annars gör manuellt. Det finns många steg i varje process och till en början vill man oftast inte automatisera alla stegen. Efter hand när man lärt känna systemet kanske man vill automatisera ytterligare ett steg eller process.

Man måste inte göra allt på en och samma gång. Det gäller bara att våga ta det första steget och släppa på kontrollen. Kontakta oss på EA System så ska vi berätta mer om hur ni kan automatisera och digitalisera era arbetsprocesser!