Den här veckans inlägg tittar närmare på: "Hur stor procentandel (%) av mottagna leverantörsfakturor betalas automatiskt direkt från ekonomisystemet, utan inloggning i internetbanken?". Indexet visar på hela 65,7 %, vilket kan tolkas som att de som anammat processen även använder den till en hög grad. Dock så svarade så många som 36,9 % att de inte använder sig av denna process.

Om man jämför siffran 36,9 % med föregående år, så har det inte skett några större förändringar. Det är alltså många företag som ännu inte automatiserat denna process. Det är enkelt att komma igång men ändå är det många som ännu inte gjort det. Det finns många fördelar som talar för varför man borde låta sitt ekonomisystem sköta denna process.

När man slutattesterat en leverantörsfaktura ska man inte behöva logga in på sin internetbank för att utföra betalningen - systemet ska göra det automatiskt. Med Visma AutoPay får ansvarig person ett mejl om att det finns en faktura som kan gå till betalning, då räcker det med att godkänna betalningen och låta banken själv plocka upp fakturan för betalning. Ännu en fördel med Visma AutoPay är att banken återrapporterar till Visma och bockar av leverantörsfakturan som betald. Fler fördelar är att man effektivt kan sköta sina bankavstämningar, se saldo på likvidkontot direkt från affärssystemet m.m.

Tappar ni kontrollen över betalningarna? Inte alls! Ni sätter upp parametrar som systemet följer och får notiser om något skulle avvika.

 

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019