Vi fortsätter den här veckan med att titta på de sista två frågorna i Vismas digitaliserings 2019.

Frågan löd "Hur stor andel (%) av ert företags inkommande fakturor godkänns och attesteras helt digitalt?". Det visar sig att hela 87,2 % svarade att de digitaliserat denna process. Av samtliga sju processer vi tittat eller kommer titta på, så innebär den här siffran att denna process är den mest digitaliserade.

Att digitalisera attestflödet har visat sig vara en uppåtgående trend. Fler och fler företag ansluter sig till denna tjänst och relativt få står utan. Av samtliga som svarade så var det endast 24,6 % som inte har eller använder sig av denna process.

Är ni på ert företag en av dem? Eller är ni de som fortfarande samlar ihop en bunt utskrivna leverantörsfakturor och lämnar de på hög inne hos er VD?

Det är enkelt att komma igång. Kontakta oss så hjälper dig er!

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019