Vi har i ett tidigare inlägg beskrivit skillnaden mellan e-faktura och PDF-faktura. Vi poängterade att en PDF-faktura inte är en e-faktura, utan snarare ett scannat format av en pappersfaktura. Med detta sagt så vill återigen trycka på att det visat sig vara ytterst lönsamt att helt digitalisera sina inkommande fakturor.

I Visma Digitaliseringsidex 2019 tittade Visma på inkommande fakturor och hur stor procentandel som mottogs helt digitalt. Med helt digitalt menas det att fakturan ska hamna rakt in i ekonomi- eller affärsystemet utan att någon själv scannar eller "drar in" den från sin epost.

När vi tittar närmare på de som besvarat ekäten kan man snabbt utesluta ca 25 % av respondenterna då de inte har kommit igång med tjänsten för inkommande fakturor. Av de som använder sig av tjänsten för inkommande fakturor svarade endast 51 % att tar emot inkommande helt digitalt.

Upp till 77 kr billigare att ta emot fakturan helt digitalt

Visma har utgått från portoavgifter per november 2019 när de räknat på hur mycket man kan spara in på att helt digitalisera sina inkommande fakturor. NEA, nätverket för elektroniska affärer, beräknar kostnaden för att scanna en pappersfaktura ligger runt 80 kr. Att istället ta emot fakturan digitalt via e-faktura kostar ynka 2,50 kr.

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019