Sista inlägget före sommaren knyter ihop säcken för Vismas Digitaliseringsindex 2019. Denna fråga löd: "Till vilken grad (%) uppskattar du att ditt företag har digitaliserat processen med att ständigt ha tillgång till uppdaterade nyckeltal?"

Så få som 53,9 % av de svarande använder sig av denna process och får sina nyckeltal i realtid. Samtidigt så visar det sig att 37,6 % av de svarande varken har eller använder sig av denna specifika process. Trots att användningen av automatiskt uppdaterade nyckeltal har ökat starkt mellan åren 2017 och 2018 så finns det mer att göra.

Att ha automatiskt uppdaterade nyckeltal innebär en realtids-överblick över verksamheten. Det innebär även snabbare "action" då man kan basera sina beslut på data som är högst aktuell.

Vill ni komma igång? Kontakta oss på EA System så hjälper vi er!

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019