Visma har i samarbete med Meritmind gjort en undersökning som visar att 86,5 procent av de som väljer att byta affärssystem gör det för att öka deras effektivitet. Sammanlagt deltog 400 företag i undersökningen.

Vad som dock framgick i artikeln var att hela 40 procent av deltagarna satt kvar i sina gamla affärssystem och har gjort det de senaste fem åren. De menar att det fortfarande uppfyller deras krav. Detta anser VD på Visma, Carola Lissel, är oroväckande då dessa företag antagligen inte vet vad de går miste om.

"Att nästan hälften av de svenska företagen anser att det befintliga affärssystemet uppfyller deras behov är för mig oroande. De senaste åren har mycket hänt vad gäller teknikstöd för effektivisering, automatisering och digitalisering. Det här visar att det hos många företag finns ett behov av ökad kompetens kring möjligheterna med ny teknik" Carola Lissel, VD på Visma Software.

Att man arbetar på ett rutinmässigt och på det gamla vanliga sättet är bekvämt för de flesta. Processerna är inarbetade och trots att man behöver lägga ned största delen av sina arbetstimmar på att manuellt utföra arbeten som ett modernt affärssystem hade kunnat göra så tänker man att man likaväl kan sitta kvar i det gamla systemet. Delvis, som tidigare nämnt, för att det fungerar, men delvis också på grund av brist på kunskap om vad som finns där ute. Detta är en teori jag har som författar denna text, men en teori som jag ändå starkt tror på. Det gäller att våga utbilda sig, se sig omkring och våga ta nästa steg.

Kontakta oss på EA System så kan vi visa hur Visma affärssytem kan hjälpa er att effektivisera verksamheten.