Visma.net Logistics är en kraftfull lagerhanteringsmodul som kan hantera konvertering av artiklar till olika måttenheter. När andra system ofta är begränsade till en eller två måttenheter så kan Visma.net köpa in i en enhet, lagerföra i en annan enhet och sälja i en tredje enhet.

Visma.net Logistics erbjuder alltså ett flexibelt system när det gäller måttenheter. Med detta har kunden möjlighet att bestämma hur artiklar och produkter köps in och sedan hur de ska paketeras. Exempel på hur kunder hanterar detta är att de köper in i måttenheten ”pack” eller "liter" men säljer sedan det ”styckvis”.

Lager- och logistikmodulen kan även hantera exempelvis alternativa artikelnummer. Det kan till exempel vara globala artiklar. Det går även att hantera streckkoder i systemet, gruppera artiklar, spåra artiklarna via batch- eller serienummer. Vid hantering av batch- och serienummer kan man välja olika sätt att tilldela artiklarna på. Man kan antingen skapa det manuellt eller när man tar emot artikeln. Det kan även vara när man bokar eller paketerar artiklarna. För artiklar som har exempelvis utgångsdatum kan man med fördel även tilldela de batch- och serienummer enligt deras bäst-före och utgångsdatum för att sedan se till att lagret plockar artiklarna enligt datumordning.

Vidare kan man ha flera lager och olika lagerplatser och värderingsmetod enda ned i artikelnivå. Vid lagervärdering finns flertal principer att välja bland. Man kan välja standardkostnad, genomsnitt eller FIFO. Självklart kan man få ut rapporter från systemet som visar på aktuellt och historiskt lager.

Vill ni komma igång redan idag? Kontakta oss på EA System så visar vi er hur Visma.net Logistics funkar och ser ut.