När du är ute efter att förnya eller effektivisera din verksamhet så är det oftast en teknisk och digital diskussion du öppnar upp dörrarna för.

För att räknas som en framåtblickande verksamhet krävs en stor grad av digitalisering i företaget. Samtidigt får man inte glömma bort användargränssnitt och effektivitet. Om lösningen tar längre tid och kräver mer manuellt arbete kommer det naturligtvis inte att effektivisera vardagen oavsett hur tekniskt raffinerade det är. En förändring som ger många möjligheter samtidigt som den ligger i takt med den tekniska utvecklingen är övergången till ett molnbaserat affärssystem.

I de flesta organisationer har man ett windows-baserat ekonomisystem som man sedan kompletterat med ett separat webbaserat projekthanteringssystem. Problemet med att ha två separata system blir att väsentlig information saknas i antingen det ena eller det andra systemet. Kanske vill man låta projektledarna få en ekonomisk överblick på projektet i ett och samma system som de på ekonomiavdelningen? Detta för att undvika att information försvinner och man ser olika data. Man vill ju även slippa registrera samma data på flera olika ställen, för det är oftast då problemen uppstår.

En integrerad projekthantering ger tillgång till live-data 

I det moderna företaget har man valt att gå över i ett molnbaserat system som tillåter projektledare att se samma information som de på ekonomiavdelningen. Arbetet effektiviseras eftersom att informationen registreras i ett och samma system och medarbetarna får tillgång till det var de än befinner sig. Är de ute på fältet? På kontoret? Hemma? De kan helt enkelt lätt och enkelt koppla upp sig i mobilen, på datorn eller i surfplattan. Det enda som behövs är internetanslutning.

Visma.net är det molnbaserade system som kan uppnå de krav och önskemål som ställs i det företag som vill ligga i framkant. Det är i detta affärssystem som man kan hålla koll på både ekonomi och projekt. Det finns ingen begränsning i vilken bransch eller verksamhet ett företag driver. Enligt vår egna erfarenhet så skiljer sig behovet mellan olika företag och branscher. Exempelvis så är kraven i ett konsultbolag annorlunda jämfört med de i ett byggbolag. Visma är väl medvetna om de olikheter som finns och har därför lösningar som är anpassade efter alla.

Olika sätt att hantera projekt

Vad gäller projektuppföljning så finns det två olika lösningar som man kan använda sig av. Detta beror på företagets verksamhet och bransch. Driver ni exempelvis ett bygg- och entreprenadföretag och behöver använda er av successiv vinstavräkning täcks behoven i modulen Project Accounting. Är ni däremot ett konsultbolag kan Visma Severa vara ett bättre alternativ. I denna lösning kan man arbeta med säljprojekt som sedan övergår till riktiga projekt när beställningen väl är lagd. Här kan man även dela upp projektet i olika faser, man kan identifiera projektdeltagare och bemanna dessa. Det går även att hitta flexibla faktureringsmallar. Behöver man ha tillgång till projektinformation i mobilen finns den i samma app som den för tidrapportering.

Inga behov är för komplicerade för Visma.net. Det gäller att hitta den lösning som kan effektivisera ert arbete och skära ned på de manuella arbeten ni gör idag.