Den här veckan fokuserar vi på reseräkningar och hur de hanteras av företag idag. Frågan som ställdes var: "Hur stor procentandel (%) av verksamhetens reseräkningar görs digitalt i ett system avsett för detta?"

Visma Digitaliseringsindex 2019 visar att av de svarade så landade siffran på 57,1 %. En relativt hög siffra, men det är hela 44,7 % av företagen som deltog i undersökningen som svarade att de varken har eller använder sig av denna specifika process. Noterbart är dock att inte alla företag har reseräkningar och därav inget behov heller.

Om man ser till siffran 57,1 % så är det relativt många av de företag som kan men inte har digitaliserat denna specifika process fullt ut. Varför kan man undra? Slösar man inte rätt mycket tid på att varje fredag behöver knappa in medarbetarnas papperskvitton manuellt i systemet? Hade det inte varit underbart om medarbetaren kunde fota kvittona direkt via en mobilapp och sedan skickade in de direkt för godkännande?

Låt systemet göra det som är tråkigt så ni kan ha tid över till annat nyttigt (läs: kul)! Hör av er till oss på EA System så hjälper vi er i denna process.

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019