Med Visma.net och Visma Business öppna API:er är möjligheterna stora. Vi möter ofta kunder som vill byta ekonomisystem men som är nöjda med kringsystemen de har. För de här kunderna som sitter i många olika system och vill behålla dessa kan vi bygga en integration till de systemen från Visma.net eller Visma Business. Vi ser alltså till att kringsystemen ”pratar” med Vismas system. Fördelarna med detta är många. Bland annat slipper man dubbelregistrering och manuell hantering av många processer och flöden. Dessutom är steget inte lika stort då det kanske endast är ekonomiavdelningen som behöver ställa om sitt sätt att arbeta på. De medarbetare som jobbar i kringsystemen behöver i det här steget inte göra några större förändringar.

Många kanske undrar vad ett API innebär. Med några få ord kan man uttrycka det som att data hämtas och lämnas mellan två programvaror. Systemen kan jobba ihop. Idag finns det många system som redan är integrerade med Visma.net och Visma Business. Har kunder system som inte redan är integrerade kan vi på EA System med stor sannolikhet bygga kopplingen.

 

Möjliggör sömlösa integrationer

Det finns många system och funktioner som erbjuds samt efterfrågas. Exempelvis är det vanligt att företag frågar efter digital hantering av leverantörsfakturor (EFH-system) och bankkopplingar för automatisk kommunikation med affärsbanken. För e-handelsföretag kanske man vill koppla samman ekonomi och lager med WMS-system för handdatorer och för enklare lagerplock, webbshopen för tvåvägs-koppling för lagersaldo, kunder m.m. Många vill även ha koppling till DIBS och Klarna. För transportföretag vill man oftast ha en koppling mellan ekonomi och transportsystemet. Vissa företag kanske också har lager- och logistik, verkstäder, vågsystem för försäljning av grus m.m. Byggföretag frågar ofta efter koppling till ett system som kan hantera projektuppföljning i. Vissa gör förkalkyl i andra system än i ekonomisystemet och vill att detta smidigt ska följas upp utan att behöva dubbelregistrera. Många behöver en mobil tidredovisning.

Det finns många system där ute som våra kunder sitter i. Vissa i fler, vissa i färre. Ibland vill vissa bygga integrationer och ibland vill de hitta ett system de kan ha ”allt-i-ett” i. Med flexibilitet i både Visma.net och Visma Business och tack vare att båda systemen har öppna API:er kan vi erbjuda det som varje specifik kund efterfrågar.

Kontakta oss redan idag för att ta reda på om vi kan hjälpa er att bygga integrationer och se till att era system pratar med varandra.