Frågan som ställdes till VD, IT- och ekonomichefer:

"Hur stor andel (%) av ert företags leverantörsbetalningar är automatiserade och matchas direkt mot betalningsförslag?"

 

Den här veckan går vi igenom AutoPay, en funktion som gör automatiska betalningar från betalningsförslag och återrapporterar tillbaka till systemet. Den plockar även upp kundinbetalningar och bockar av dessa. AutoPay är alltså en direktkoppling mot er affärsbank som tar bort de manuella handpåläggen. Ni slipper själva ladda upp betalfiler till banken och sedan ladda ned dessa för kontroll. Risken för att göra fel minskar drastiskt. Hur smidigt som helst tänker man, men ändå så ser det ut som om digitaliseringen av just denna ekonomiska process går trögt framåt. Från förra året har det ökat med endast 0,7 procentenheter, alltså en ökning från 42,7 procent till 43,4 procent.

Våga lita på systemet

Många företag väljer än idag att göra manuella betalningar till banken men de tänker inte på hur mycket tid och pengar de kan spara genom att våga lita på systemet. Som det ser ut hos de flesta företag tar de oftast emot leverantörsfakturor som har avtalade priser och dessutom från leverantörer de känner till. Genom att låta systemet själv kontrollera och kontera fakturorna behöver man endast lägga tid på att hantera avvikelser manuellt. Man slipper helt enkelt göra saker dubbelt. Eftersom att betalningarna bokförs automatiskt och leverantörsreskontran bli uppdaterad kan man få ökad kontroll genom att endast kolla på händelserapporterna.

För mer information om AutoPay och hur ert företag kan digitalisera ert arbete mot er affärsbank, kontakta oss på EA System så ska vi reda ut det tillsammans med er!