Man ser en stadig ökning när det gäller digitalisering av utlägg och reseräkningar. Åren 2016, 2017 och 2018 har visat en trend på ökning från 22 % år 2016 till 25,7 år 2017 % och hela 32 % i det här årets undersökning. Enligt Visma är de främst bakomliggande anledningarna att allt fler kvitton skickas digitalt samt att startkostnaden för att digitalisera denna process är relativt låg.

Reseräkningarna direkt från mobilen

Att digitalisera reseräkningar har fler fördelar. För företag som har många medarbetare som reser i tjänsten kan digitalisering av reseräkningar spara både tid och pengar. Istället för att lägga ned kvittot i väskan så kan man nu istället direkt fota av kvittot i mobilen. Med appen Visma Attach kan ni registrera kvittot on the go och slippa riskera att tappa bort det. Dessutom är appen så smidig att den till och med tolkar kvittot åt en. När kvittot väl är registrerat i appen Visma Attach är det bara till att gå in på webbläsaren och skicka vidare det tillsammans med de andra reseräkningarna för godkännande. Utöver kvitton kan ni i samma system lägga upp traktamenten, representation, milersättning och annan representation. Skulle det vara så att Skatteverket ändrar på deras regler kommer systemet automatiskt att uppdateras enligt deras nya ersättningsnivåer.

Genom att digitalisera reseräkningarna kan alla på organisationen bli mer effektiva. Löneadministrationen slipper få in skrynkliga papperskvitton eller ofullständig info på Excel. Dessutom kommer du själv ha bättre koll på hur mycket kommer att få ut tills nästa löning, win win för alla helt enkelt.