Frågan till VD, IT- och ekonomichefer:

"Hur stor andel (%) av era anställdas tidrapporter som går direkt till lön uppskattar du att ert företag sköter med ett digitalt/papperslöst attestflöde."

 

Denna vecka tar vi upp ännu en process i Vismas Digitaliseringsindex 2018. Att automatisera attestflödet för tidrapportering ser ut att vara en vinnare bland många företag. I årets mätning visade siffran 67,1 procent att många företag har lagt upp tidrapporteringen i molnet. En siffra som ökat från 56,5 procent år 2016 och 60,4 procent år 2017.

Fördelarna att digitalisera tidrapporteringen är många och inte minst är den lika viktig för de ute på fält som de inne på löneadministrationen. Om medarbetarna kan rapportera deras tid när arbetsdagen är slut så undviker man att fel uppstår. När tidrapporteringen sker varje dag så kan korrekta siffror rapporteras i systemet. Detta skulle också innebära att det möjliggör uppföljning av enskilda projekt. Fördelen för de som administrerar lön är att de får in tidrapporteringen i tid. För medarbetarnas del skulle detta innebära att de får bättre koll på vad och hur mycket som kommer betalas ut vid nästa lön. Medarbetar kan dessutom hålla koll på flödet och se huruvida tiderna blivit godkända eller om de fått en kommentar.

Mindre krångel när tidrapportering sker digitalt

Oftast erbjuder de flest tidrapporteringssystem att man i tidrapporteringen även kan fylla i flex-, övertid och semesterdagar. Även här ska man kunna lägga till reseräkningar och utlägg. Många system erbjuder alltså en allt-i-ett-lösning och löneavdelningen kan därmed administrera detta snabbare. När väl underlaget kommit in till ekonomiavdelningen skickar de ut tid- och reseräkningar på attest, även detta digitalt såklart. Väl attesterat och klart skjuts detta in som löneunderlag i affärssystemet och ut till betalning till medarbetarna. Inga krångel med tidrapportering på pappor eller hopskrynklade papperskvitton som ska registreras manuellt.

Lätt, enkelt och smidigt. Kontakta på EA System så ska vi tillsammans med er reda ut detta!