Frågan till VD, IT- och ekonomichefer:

"Till hur stor andel (%) uppskattar du att er hantering av kundfakturor, såsom utskick av fakturor, påminnelser och krav sker helt digitalt?"

 

Förra veckan presenterade vi Vismas Digitaliseringsindex 2018 och började diskussionen kring ingående fakturor. Denna vecka fortsätter vi med att kika närmare på att digitalisera utgående fakturor.

Enligt Vismas index har det skett en stadig ökning av andelen digitala utgående fakturor. År 2016 mätte man 30,9 procentenheter medan man under 2017 hade 37,2 procent i resultat. När man gjorde undersökningen iår fann man siffran 48,3 procent, alltså en ökning med hela 11,1 procent från föregående år. Dock tror Visma denna siffra kan öka ännu kraftigare. Antagandet är baserat på en ny europeisk lag som träder i kraft den 1 april 2019. Denna lag innebär att alla inköp som sker i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Med andra ord ska alla leverantörer skicka e-fakturor till den offentliga sektorn och alla offentliga bolag har som krav att kunna ta emot dem i det formatet.

Inte bara är det offentliga sektorn som borde digitalisera sina utgående fakturor

Man kan ju då undra varför det ens behövs en lag för att företag ska ändra sitt sätt att arbeta på, det borde väl vara en självklarhet för alla. Både för offentliga som privata, alla borde digitalisera sin hantering av utgående fakturor. Naturligtvis är denna lag ett bra sätt att tvinga bestridande företag på, men ännu en gång trycker vi på det faktum att utgående fakturor är en av de enklare processerna att digitalisera.

Det finns många fördelar med att digitalisera utgående fakturor och dessa väger tungt jämfört med vad det skulle kosta att envisas om att bevara det gamla sättet att hantera det på. Bortsett från att anställda frigör sin tid till annat nyttigt blir även miljön lika glad. Inte minst ska man tala om företaget som antagligen kommer få bättre likviditet. Man slutar riskera att fakturan blir borttappad eller bortglömd på mottagaren skrivbord. När det skickas digitalt vet man att mottagaren får in fakturan direkt i sitt system och chansen för att fakturan betalas, och framförallt att den betalas i tid, ja, den är stor.

För mer information om utgående fakturor och hur ert företag kan gå tillväga för att underlätta hanteringen av den, kontakta oss på EA System så ska vi reda ut det tillsammans med er!