Visma har ännu en gång tagit tempen på svenska företag med syfte att kartlägga hur mycket ett företag använder sig av de investeringar de gjort vad gäller digitalisering. Enligt Europeiska Kommisionens mätningar är Sverige ett mycket digitalt moget land, dock påpekar Visma Softwares VD Carola Lissel att det finns en skillnad mellan att anamma en specifik process och att använda den fullt ut.

Likt de fyra föregående åren så fortsätter Vismas digitaliseringsindex att titta på sju centrala ekonomiska och administrativa processer. Dessa är inkommande fakturor, attestflöde, automatisk betalning från betalningsförslag, utgående fakturor, reseräkning till lön, tidrapportering till lön samt automatiskt uppdaterade nyckeltal.

Visma har sedan 2016 tittat närmare på de ovannämnda processerna där syftet har varit att kartlägga hur långt företag har kommit i deras digitaliseringsresa. Undersökningen som pågick juli-september 2019 har däremot omformulerats en aning. I denna index tittar Visma snarare på det som Lissel menar ger mest fördelar, alltså i vilken omfattning företag faktiskt använder sig av de digitala lösningar de investerat i.

Indexet har tittat på svenska företag i olika branscher i storleken 25+ anställda. Främst är det beslutsfattarna som fått besvara den digitala enkäten där de fått uppskatta hur långt de tror deras verksamhet kommit i sin digitalisering mellan en skala på 0-100.

Resultatet från Visma Digitaliseringsindex 2019 är 62,7 %

Medianen från de samtliga sju ekonomiska och administrativa processerna ligger på 62,7 %. Notera att man i respektive process exkluderat de som svarat att de inte använder just den funktionen. Anledningen är för att man lätt ska kunna se hur många företag det är som inte använder sig av specifik process och därav få en klarare bild över hur långt ett företag kommit i sin digitalisering om de använder sig av den specifika funktionen.

Bilden visar resultatet från varje enskild process.

Visma digitaliseringsindex 2019

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019