Många affärssystem erbjuder ingen eller bara en mycket simpel lager- och logistikmodul. I Visma.net är däremot lager och logistik något som är en självklarhet. Man slår på funktionen om man har behovet och man kan antingen välja mellan logistik bas eller avancerad logistik. För mindre företag som exempelvis inte har flera lagerställen kanske logistik bas räcker medan företag som har behov av lagerställen på flera platser kan lätt och enkelt slå på funktionen avancerad logistik. Visma.net logistics är mycket kraftfull oavsett om man kör bas eller avancerat. Man ska helt enkelt inte betala för mer än man behöver.

Många kunder börjar med att köra logistik bas och använder systemet i endast ett lager till att börja med. När de känner sig varma i kläderna väljer de oftast att gå över till avancerad logistik. Som tidigare nämnt är det bara till att ”slå på” funktionerna när man är redo. Det är ett mycket flexibelt system man kan växa i.

Visma.net logistics ger företag möjlighet att följa distributionskedjen i realtid. Eftersom att modulen automatiserar processer som inköp, order och lager kan man fokusera på försäljning och ökad kundnöjdhet istället för onödiga manuella handpålägg.

Kom igång redan idag. Kontakta oss på EA System så hjälper vi dig!