När du är ute efter att förnya eller effektivisera din verksamhet så är det oftast en teknisk och digital diskussion du öppnar upp dörrarna för.

För att räknas som en framåtblickande verksamhet krävs en stor grad av digitalisering i företaget. Samtidigt får man inte glömma bort användargränssnitt och effektivitet. Om lösningen tar längre tid och kräver mer manuellt arbete kommer det naturligtvis inte att effektivisera vardagen oavsett hur tekniskt raffinerade det är. En förändring som ger många möjligheter samtidigt som den ligger i takt med den tekniska utvecklingen är övergången till ett molnbaserat affärssystem.

Automatisering skapar effektivitet 

Genom att byta till ett molnbaserat affärssystem skapas möjligheter att automatisera mycket av det tidigare manuella arbetet. Med Visma.net ingår ett antal automatiska funktioner i lösningen, vilket leder till en kraftfull effektivisering av exempelvis fakturahantering. Både processerna för inkommande och utgående fakturor kan i mycket hög grad automatiseras med Vismas lösning.

Mobilitet

En annan fördel med att flytta verksamheten till molnet är att tillgängligheten ökar. Om du reser stöder lösningen anslutningen via mobil eller surfplatta. Användarna har tillgång till hela ERP systemet och kan registrera nya kunder, lägga order, hantera fakturor etc. Användargränssnittet anpassas till den skärm du använder för att ge en mer flexibel upplevelse.

Förutsägbara kostnader

Vismas molnbaserade affärssystem levereras som en abonnemangslösning. Det innebär att du inte behöver göra en stor investering i licenser. Företaget får en fast kostnad per månad i förhållande till hur många användare du har i systemet. Fördelen med detta är en bättre översikt över företagets ekonomi samtidigt som det ger större förutsägbarhet. Detta leder i sin tur till minskade infrastrukturkostnader för underhåll av servrar och programvaror.

Säkerhet

Med hjälp av molnbaserade lösningar uppfyller du kraven på säkerhet. Med Visma.net behöver du inte oroa dig för att hantera din säkerhetskopia. All viktig data och information lagras i lösningen och i enlighet med lagringskraven på svensk mark. För att säkerheten ska vara så hög som möjligt har Visma säkerställt de tekniska och organisatoriska processerna.

Integration och implementering

Visma.net kan via sitt API enkelt integreras med andra lösningar. Detta innebär att om du idag har köpt andra system kan de integreras med Visma.net för datautbyte. Dessutom skräddarsys lösningen så att den passar dina behov och önskemål. Vi hjälper självklart dig genom hela genomförandeprocessen och tar hand om alla steg som är inblandade i att implementera och utbilda i affärssystemet.