Vi fortsätter den här veckan med att titta på de sista två frågorna i Vismas digitaliserings 2019.

Frågan löd “Hur stor andel (%) av ert företags inkommande fakturor godkänns och attesteras helt digitalt?”. Det visar sig att hela 87,2 % svarade att de digitaliserat denna process. Av samtliga sju processer vi tittat eller kommer titta på, så innebär den här siffran att denna process är den mest digitaliserade.

Att digitalisera attestflödet har visat sig vara en uppåtgående trend. Fler och fler företag ansluter sig till denna tjänst och relativt få står utan. Av samtliga som svarade så var det endast 24,6 % som inte har eller använder sig av denna process.

Är ni på ert företag en av dem? Eller är ni de som fortfarande samlar ihop en bunt utskrivna leverantörsfakturor och lämnar de på hög inne hos er VD?

Det är enkelt att komma igång. Kontakta oss så hjälper dig er!

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019

Vi på EA System har bidragit till Giving Peoples mission – att hjälpa utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom eller som lever på marginalerna och är på väg in i fattigdom.

Viste ni att så många som ca 186 000 barn lever idag i vad som klassas för relativ fattigdom? Samt att ytterligare 175 885 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden.

Genom att bidra till Giving People är vi med och hjälper barn med matkassar, kläder, skor och hygienartiklar!

 

Följer ni trenden och har digitaliserat er tidrapportering? Visma Digitaliseringsindex 2019 visar att av svarande så är det endast 22,5 % som antingen inte har gjort detta eller så använder de helt enkelt inte sig av denna specifika process. Av de som har automatiserat tidrapporteringen, har hela 82,5 % anammat processen antingen fullt ut eller åtminstone i en hög grad. Det visar även sig att många företag har deras digitala tidrapportering kopplad till sitt lönesystem.

Det finns många olika lösningar anpassade för olika företag och branscher. Vi på EA System har erfarenhet av olika tidrapporteringssystem, oavsett om du jobbar inom bygg- och anläggning eller om du är en konsult som fakturerar din tid. Hör av dig till oss så hjälper vi ditt företag att digitalisera er tidrapportering!

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019

 

Den här veckan fokuserar vi på reseräkningar och hur de hanteras av företag idag. Frågan som ställdes var: “Hur stor procentandel (%) av verksamhetens reseräkningar görs digitalt i ett system avsett för detta?”

Visma Digitaliseringsindex 2019 visar att av de svarade så landade siffran på 57,1 %. En relativt hög siffra, men det är hela 44,7 % av företagen som deltog i undersökningen som svarade att de varken har eller använder sig av denna specifika process. Noterbart är dock att inte alla företag har reseräkningar och därav inget behov heller.

Om man ser till siffran 57,1 % så är det relativt många av de företag som kan men inte har digitaliserat denna specifika process fullt ut. Varför kan man undra? Slösar man inte rätt mycket tid på att varje fredag behöver knappa in medarbetarnas papperskvitton manuellt i systemet? Hade det inte varit underbart om medarbetaren kunde fota kvittona direkt via en mobilapp och sedan skickade in de direkt för godkännande?

Låt systemet göra det som är tråkigt så ni kan ha tid över till annat nyttigt (läs: kul)! Hör av er till oss på EA System så hjälper vi er i denna process.

 

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019

 

Den här veckans inlägg tittar närmare på: “Hur stor procentandel (%) av mottagna leverantörsfakturor betalas automatiskt direkt från ekonomisystemet, utan inloggning i internetbanken?”. Indexet visar på hela 65,7 %, vilket kan tolkas som att de som anammat processen även använder den till en hög grad. Dock så svarade så många som 36,9 % att de inte använder sig av denna process.

Om man jämför siffran 36,9 % med föregående år, så har det inte skett några större förändringar. Det är alltså många företag som ännu inte automatiserat denna process. Det är enkelt att komma igång men ändå är det många som ännu inte gjort det. Det finns många fördelar som talar för varför man borde låta sitt ekonomisystem sköta denna process.

När man slutattesterat en leverantörsfaktura ska man inte behöva logga in på sin internetbank för att utföra betalningen – systemet ska göra det automatiskt. Med Visma AutoPay får ansvarig person ett mejl om att det finns en faktura som kan gå till betalning, då räcker det med att godkänna betalningen och låta banken själv plocka upp fakturan för betalning. Ännu en fördel med Visma AutoPay är att banken återrapporterar till Visma och bockar av leverantörsfakturan som betald. Fler fördelar är att man effektivt kan sköta sina bankavstämningar, se saldo på likvidkontot direkt från affärssystemet m.m.

Tappar ni kontrollen över betalningarna? Inte alls! Ni sätter upp parametrar som systemet följer och får notiser om något skulle avvika.

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019

Vi stärker vår nisch inom byggbranschen genom att skriva på samarbete med Visma SmartDok!

Med Visma bygglösning och SmartDok kan vi hjälpa byggföretag att digitalisera och effektivisera allt från hantering av leverantörsfakturor till projektuppföljning, budget och prognos samt mobil tidredovisning, byggdagbok m.m.

Här kan ni läsa mer om hur vi kan hjälpa er!

 

Vi fortsätter med att i den här veckans inlägg titta vidare i Vismas Digitaliseringsidex 2019. Precis som rubriken lyder så påvisar undersökningen att ju mer ett företag nyttjar de digitaliserade processerna de investerat i, desto högre grad av lönsamhet per anställd får dem.

Trots att undersökningen pekar på att många företag fortfarande har en lång väg att gå vad gäller att digitalisera sin verksamhet fullt ut, så är det fortfarande intressant att titta på de företag som är helt digitaliserade. Detta för att räkna på hur mycket de tjänar på det jämfört med ett företag som ännu inte gått hela vägen.

Förra veckan konstaterade vi att medianen för hur långt svenska företag kommit med att använda sig av en viss ekonomisk och administrativ process ligger på 62,7 %. Visma har därav jämfört företag som ligger på indexet mellan 0 och 25 med företag som ligger på ett index mellan 50-75. Resultat är ögonöppnande. För företag som ligger i det högre spannet så ligger medianresultat per anställd på så mycket som 253,7 tkr.

För information kring hur Visma räknat fram siffrorna hänvisar vi till Visma Digitaliseringsindex 2019.

 

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019

Det ska vara enkelt att skapa anteckningar i ditt affärssystem. I Visma.net kan du göra det via röststyrning och detta kan du göra när som helst, var som helst. Se här:

 

 

 

I september fick vi in ytterligare förstärkning till Visma.net-gruppen. Vi önskar Alexandra Cyvoct ett varmt välkommen!

Även Alexandra fick möjligheten att delta i Vismas traineeprogram för Visma.net-konsulter. Där lär hon sit allt från att implementera till att driftsätta systemet. Under programmet får hon även upplärning i kringliggande produkter som Visma.net Project Management, AutoInvoice och AutoPay. Alexandra tar examen och erhåller sin certifiering som Visma.net junior konsult i början på december. Redan från start har vi på EA System låtit Alexandra ta ansvar över supportärenden samt delta i det dagliga arbetet med både nya och befintliga kundprojekt.

Alexandra är nyexaminerad Civilekonom från Linköpings universitet. Hon har även en bakgrund inom turistbranschen där hon jobbat nära kunder. Med sin utbildning, ekonomikunskaper och tidigare erfarenhet inom servicebranschen är Alexandra taggad på att hjälpa er kunder med att effektivisera era verksamheter!

Det ska vara enkelt att kolla lagersaldot. I Visma.net går det att ställa frågan via röststyrning, se här: