Checklista vid byte av affärssystem - 33 punkter man kan se över

Visma har tagit fram en checklista för att underlätta för företag som vill byta affärssystem. Den innehåller 33 punkter som hjälper företag att ställa sig själva de rätta frågorna.

I början av rapporten understryker Visma att oavsett kostnad på affärssystemet, så måste den uppfylla varje företags krav. Man bör se över behoven för grundfunktioner, personal, analys och rapportering samt distribution och lager.

Om man bryter ned varje punkt till underrubriker får man en bra överblick över vad man bör tänka på.

Grundfunktioner är självklart funktionaliteten i ekonomi och redovisning. Det kan även vara hur man hanterar kundorder, projekt, lager och logistik och inköp. Det kan även vara om man vill se över hur man kan effektivisera och digitalisera sin verksamhet, om man vill ha molnbaserat eller en traditionell server. Har man andra kringsystem man vill behålla bör man se över möjligheterna att integrerar affärssystemet med de systemen.

Vad gäller analys och rapportering kan det vara allt från resultatrapporter till hur datat presenteras m.m.

Tredje punkten som gäller Personal ställer frågor såsom hur man sköter löner, ledighet, utläggshantering samt tid och närvaro.

Sist men inte minst hör till företag som har lagerhantering. Det kan vara allt från att se över behov av WMS-system till hur man tar emot order, optimerar lagret för inköps, leveranser osv.

Ladda ner whitepaper

Tveka inte på att höra av dig vid frågor eller funderingar!