Vi fortsätter med att i den här veckans inlägg titta vidare i Vismas Digitaliseringsidex 2019. Precis som rubriken lyder så påvisar undersökningen att ju mer ett företag nyttjar de digitaliserade processerna de investerat i, desto högre grad av lönsamhet per anställd får dem.

Trots att undersökningen pekar på att många företag fortfarande har en lång väg att gå vad gäller att digitalisera sin verksamhet fullt ut, så är det fortfarande intressant att titta på de företag som är helt digitaliserade. Detta för att räkna på hur mycket de tjänar på det jämfört med ett företag som ännu inte gått hela vägen.

Förra veckan konstaterade vi att medianen för hur långt svenska företag kommit med att använda sig av en viss ekonomisk och administrativ process ligger på 62,7 %. Visma har därav jämfört företag som ligger på indexet mellan 0 och 25 med företag som ligger på ett index mellan 50-75. Resultat är ögonöppnande. För företag som ligger i det högre spannet så ligger medianresultat per anställd på så mycket som 253,7 tkr.

För information kring hur Visma räknat fram siffrorna hänvisar vi till Visma Digitaliseringsindex 2019.

 

 

Källa: Visma Digitaliseringsindex 2019