OM PROJEKTET

Cygate kör Visma Business sedan lång tid tillbaka. Alla delar i affärssystemet utnyttjas och under åren har många anpassningar och integrationer gjorts för att hantera en stark tillväxt och förändrade affärsmodeller.

OM FÖRETAGET

Cygate är en del av Telia och har ca 750 medarbetare på 20 orter i Sverige. De erbjuder tjänster och lösningar inom IT och levererar kommunikationslösningar som ligger i absolut framkant. För områden inom IT-lösningar kan det vara allt från nätverk, IT-säkerhet, datacenter till server och lagring, kollaboration och digital media distribution. När det kommer till IT-tjänster kan de hjälpa till med infrastruktur, arbetsplats, kommunikation, samarbetstjänster m.m.

Cygates kunder består av banker, detaljhandelsföretag, kommuner, landsting, media, statliga bolag och myndigheter samt tillverkningsföretag.

Läs mer om Cygate.