• Mecon Bygg - kund till EA system -expert på Visma Business och Visma.net

Mecon Bygg

BESKRIVNING

Mecon Bygg är ett byggföretag med en stark utveckling.

OM PROJEKTET

Att alltid ha kontroll över sina projektkostnader jämfört med kalkylerna är ett av Mecon Byggs framgångskoncept. Mecon använder funktioner i Visma Business för sina projektkalkyler och sin projektuppföljning. Förutom all standardfunktionalitet i Vismas ekonomihantering arbetar Mecon med succesiv vinstavräkning.