OM PROJEKTET

Vi på EA System har support på ekonomisystemet och den integration vi utvecklat mot Locus TDXlog. Visma.net ger Örnfrakt möjlighet att följa upp sin verksamhet i många olika dimensioner. I samband med övergången till Visma.net har vi strävat att automatisera många av deras processer, t.ex. med hjälp av AutoPay och Approval.

OM FÖRETAGET

Örnfrakt har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik men med verksamhet över hela landet. De grundades år 1942 och ägs idag av 95 delägarföretag. År 2014 omsatt de omkring 733 miljoner kronor och har ca 400 fordon kopplade till sin lastbilscentral.

Örnfrakt har sin kärnverksamhet i tre områden: bygg- och anläggning, logistik och industri. I mellersta Norrland är de marknadsledande inom bygg- och anläggning och kan hjälpa båda företag och privatpersoner med stora som små uppdrag. För logistiktransporter har de beställningstrafik som sträcker sig från mellersta Norrland till Syd- och Mellansverige. Transporterna kan innebära allt från livsmedel till såga trävaror och industriprodukter. För skogsindustrin utför Örnfrakt leveranser till samtliga delar av industrins processer, alltså transporter från råvara till färdig produkt.

Läs mer om Örnfrakt.