OM PROJEKTET

EA System kommer leverera ekonomimodulen i Visma.net till Road Cargo och EB Logistik. Koncernen har dessutom precis tecknat transportsystemet K2 som deras försystem till Visma.net. Vi kommer även integrera Visma.net mot Ascendo för hantering av leverantörsfakturor.

OM FÖRETAGET

Road Cargo är ett transportbolag med kontor på nio platser i Sverige. Tillsammans täcker de hela landet och de lägger därför stor vikt vid att ha kundnära relationer. De förfogar över sina egna fordon och har egna chaufförer. Detta gör att de har bred kompetens och erfarenhet till att utföra ett stort utbud av olika lastbils- och järnvägstransporter.

EB Logistik är ett familjeföretag som transporterar över hela landet. De riktar sig in på svenskt näringsliv och kan erbjuda transportlösningar som innefattar allt från små till stora behov.

Läs mer om Road Cargo och EB Logistik.