En avancerad och kostnadseffektiv lösning för lager och logistik

Cygate
Camilla Rahmn

Visma Business är kostnadseffektivt med tanke på allt man kan få ut från systemet

Lösningar

Cygate har haft Visma Business sen 1999 och har ingått i Telia-koncernen sen 15 år tillbaka. Trots att koncernen har ett annat affärssystem så har Cygate med tre dotterbolag valt att sitta kvar i Visma Business. De upplever att Visma Business har bra lösningar för just deras systemkravVisma Business jobbar i princip alla avdelningar; administrativ personal som ansvarar för sälj- och inköpsordrar, ekonomi, konsultchefer samt lagerpersonal.  Vad som utmärker Cygates behov i förhållande till resterande koncernen är att de hanterar många direktleveranser. I Visma Business finns ett starkt stöd för detta. De har även själva utvecklat funktionalitet för att effektivisera och automatisera deras tunga inköp- och orderhantering.  

Cygate har stark intern kännedom och kunskap Visma Business tack vare att Camilla har jobbat med Visma Business i många år. Hon hanterar därför allt från interna supporten till utvecklingsmöjligheter. Camilla har full koll på verksamheten och på dess behov och kan därmed anpassa systemet helt därefter. 

De har även integrationer mot nästan 10 andra sidosystem.  

Funktionalitet i Visma Business

Cygate har själva tagit fram en Orderradsmatchning som effektiviserar vardagen för deras inköpsavdelning. I denna lösning sker automatisk matchning av inköpsorder mot leverantörsfakturor.  

De har även tagit fram en lösning för Non-touch Transaction, en funktionalitet som skapar inköpsförslag baserat på produkt, pris och leverantör. Beroende på parametrar man ställt in kan systemet själv skapa inköpsordern och sen skicka till leverantör. Leverantörsfakturan matchas automatiskt mot inköpsordern och det enda manuella de behöver göra är att skapa faktura mot kund.  

Visionen för Cygate är att göra det mesta automatiskt. Målet ligger på 80 % automatiserat och 20 % manuellt. 

”Allt behöver inte handla om att automatisera, utan man ska även se till att ha ett system där användaren har det som behövs”. 

Utveckling med åren

Camilla upplever att Visma Business är flexibelt och anpassningsbart ”fantastiskt skönt att jag kan bestämma så pass mycket själv” 

Hos Cygate har man valt att satsa på att ha en systemspecialist som kan utveckla och ta systemet framåt. Detta tror Camilla har varit nyckeln till deras framgång, ”jag tror starkt på vikten av att hänga med i utvecklingen”.  

Utöver funktionaliteterna som beskrivs ovan, har de under åren tagit fram andra fiffiga lösningar för att effektivisera deras processer. Exempelvis har de nyligen byggt en Inventeringslogik i Visma Business. Tack vare detta kan alla jobba i systemet istället för i Excel, ”när många jobbar i Excelfilen blir det ofta fel. Det tar tid och resurs att rätta till detta”, säger Camilla. 

Tid- och kostnadsbesparing

Att automatisera och effektivisera processer har sparat både tid och resurser. På inköpsavdelningen matchas 80 % av fakturorna automatiskt, vilket enligt Camilla motsvarar heltidstjänster.  

De sparar även mycket tid på att få information presenterade för sig. De har byggt rapporter som talar om för användaren vad den personen ska titta på, ”eventuella fel ska komma till dig som användare, du ska inte behöva leta efter dem”. Vidare säger Camilla: ”människor är stressade, man blir avbruten, man kommer tillbaka och har glömt bort hälften”Här sparar de mycket tid.  

Att slippa klippa och klistra mellan Excel har också sparat de mycket pengar, numera känner de att det är ”mindre grus mellan maskineriet mellan 8 och 17”. 

Man måste förvalta systemet, det går inte att komma undan. Det är magin

Camilla Rahmn
kundcase_singel_alt_2

Boka demo i Visma Business

Fler kundcase

Vad vi gjort för våra andra kunder

Sokigo
Kundcase
Visma Business
Sokigo kör Visma Business integrerat mot tidrapporteringssystemet MillTime. Rapporter i OneStop Reporting.
Tree of Pets
Kundcase
Visma Business
Tree of Pets kör Visma Business integrerat med många olika lösningar. Bitlog WMS, Upsales, Qlikview & ZData ConvertX.
Biovac
Kundcase
Visma Business
Biovac hanterar sin lager och logistik i Visma Business. Full kontroll på serviceavtal samt digital hantering av levfakt och bankintegration.
Erteco
Kundcase
Visma Business
Erteco har utvecklat Visma Business i takt med att verksamheten ställt högre krav. De har vuxit kraftigt och expanderat till flera länder. Alla avdelningar sköts från affärssystemet. Integration mot EazyStock för lageroptimering.
TDK
Kundcase
Visma.net
TDK Nordic har gått från egna servrar till att ha allt i molnet. De har blivit mer effektiva i sitt arbete tack vare Visma.net.