Visma Business integrerat med WooCommerce

Kraftfull hantering av lager och logistik ger full kontroll på e-handel och butik.

Kila möbler
Hampus Ekblom, E-handelsansvarig/Kundtjänst

“Man får mycket valuta för pengarna”

Utmaningar

Kila Möbler valde år 2016 att byta affärssystem till Visma Business. Det berodde huvudsakligen på att de hade vuxit ur sitt gamla system. Funktioner de sökte fanns inte eller var väldigt begränsade.

De behövde göra egna anpassningar i systemet i takt med att de växte. Med ett stort kund- och artikelregister, kunde det förra systemets databas inte längre lagra all info som behövdes. Dessutom hade Kila Möbler 10 olika lagerbyggnader där en och samma produkt kunde ligga i minst tre av dem. I och med detta fick de ofta lagerdiffar och fel saldon. Systemet kunde inte sköta flera lagerplatser och inte heller koppla på ett WMS-system för handdatorlösning i deras olika lager.

Kila Möbler har både en fysisk butik och en e-handel. I gamla systemet kunde man inte anpassa flödet så att de olika kanalerna kunde skiljas åt. Det blev lätt rörigt och man tappade kontroll.

Att hitta ett nytt affärssystem

Kila Möbler kollade på flera system och kände att Visma Business var det system som kunde leva upp till de krav de ställde. Främst ville de ha ett system som kunde anpassa sig efter dem, inte att de skulle anpassa sig efter systemet.

”Vi behöver inte kompromissa”.

Självklart var det viktigt att klara de utmaningar de hade. Med andra ord behövde det nya systemet kunna hantera:

  • Olika flöden för att hantera webbshopp och butik
  • Flera lagerplatser
  • Databas som kan lagra mycket data, framförallt kund- och artiklar
  • Integrationer

”Integrationer i gamla systemet var svåra att utveckla, man fick gå efter färdigutvecklade integrationer och ville man göra avsteg från den integrationen så gick inte det. I Visma Business kan man bygga egna integrationer och då kan man anpassa detta efter vilken info man önskar få över mellan systemen”.

Sist men inte minst var valet av Visma-leverantör ett viktigt kriterium för Kila Möbler. Förutom pris såg de mervärde i relationen till oss på EA System. De kände bra förtroende för det förarbete vi lagt ned med att hjälpa de att hitta ett nytt affärssystem.

Lösningar

Tillsammans med Kila Möbler har vi tagit fram lösningar som idag lever upp till de krav deras verksamhet ställer.

De har olika flöden för butiken och e-handeln i WooCommerce, det går snabbt och smidigt att lägga en order. De kan hantera all logistik i Visma Business då det finns en stor databas samt möjlighet för flera lagerplatser. I butiken har de nu möjlighet att se saldon. De registrerar sina inköp direkt i systemet. De håller även på att implementera WMS-systemet Bitlog.

Utveckling med åren

Kila Möbler har haft en stabil tillväxt de senaste åren. I takt med att de vuxit har de gjort anpassningar i systemet, många på egen hand. Hampus poängterar att det är ”värdefullt att man kan göra mycket själv, det blir kostnadseffektivt”.

De har genomfört löpande utvecklingar i systemet, automatiserat många processer samt integrerat med andra sidosystem. I februari 2021 går de i drift med handdatorlösningen Bitlog.

Kontakta oss för integrationer mot er webbshop!

Integrationen mellan Visma Business och WooCommerce

branschlosning_singel_icon_1
Ordrar

Synkning av ordrar från WooCommerce till Visma Business.

branschlosning_singel_icon_2
WooCoomerce - Visma Business

Webbshoppen skickar över kundinformation och artiklar till Visma Business.

branschlosning_singel_icon_2
Visma Business - WooCommerce

WooCommerce speglar lagervärden som finns i Visma Business.

branschlosning_singel_icon_1
Fakturering Klarna

När de fakturerar en order i Visma Business skickas den till Klarna automatiskt. De slipper dubbelarbete.

branschlosning_singel_icon_2
Avstämning Klarna

Klarna har en avstämningsfunktion som automatiskt stämmer av vilka ordrar som blivit betalda, här behöver de endast hantera avvikelser

branschlosning_singel_icon_1
Unifaun

Unifaun-integration bokar frakt direkt inifrån Visma Business.

”Var väldigt snabba på att återkomma med svar på frågor samt på att bolla idéer.”

Hampus Ekblom
kundcase_singel_alt_2

Boka demo för e-handel

Fler kundcase

Vad vi gjort för våra andra kunder

Sokigo
Kundcase
Visma Business
Sokigo kör Visma Business integrerat mot tidrapporteringssystemet MillTime. Rapporter i OneStop Reporting.
Tree of Pets
Kundcase
Visma Business
Tree of Pets kör Visma Business integrerat med många olika lösningar. Bitlog WMS, Upsales, Qlikview & ZData ConvertX.
Biovac
Kundcase
Visma Business
Biovac hanterar sin lager och logistik i Visma Business. Full kontroll på serviceavtal samt digital hantering av levfakt och bankintegration.
Cygate
Kundcase
Visma Business
Cygate har en mycket komplex lösning för lager och logistik i Visma Business. De har även byggt inköpsordermatchning samt stöd för avancerad inköpsförslag.
Erteco
Kundcase
Visma Business
Erteco har utvecklat Visma Business i takt med att verksamheten ställt högre krav. De har vuxit kraftigt och expanderat till flera länder. Alla avdelningar sköts från affärssystemet. Integration mot EazyStock för lageroptimering.
TDK
Kundcase
Visma.net
TDK Nordic har gått från egna servrar till att ha allt i molnet. De har blivit mer effektiva i sitt arbete tack vare Visma.net.