Att gå från egna servrar till molnbaserat

 

TDK
Robert Bader

Det här med Corona, det hade inte funkat med det gamla systemet, vi hade varit helt bundna till att vara på kontoret”.

Robert Bader - Ekonomichef
Lotta Sennerby - Ekonomiansvarig 

 

Utmaningar

År 2019 valde TDK Nordic att gå över till det molnbaserade affärssystem Visma.net. Tidigare hade de ett affärssystem som driftades via egna servrar.  

Det fanns flera anledningar till att TDK Nordic började kika på ett nytt system. En av dessa var att ingen internt hade ett helhetsansvar över systemet eller IT-miljön, vilket gjorde att de lätt halkade efter i uppgraderingar. Det var dessutom kostsamt att göra dessa.  

En annan anledning var att det förra systemet levererades som ett ”skal” som de själva förväntades bygga vidare på. Då de inte hade kunskapen in-house samt att det var dyrt att ta in konsulter för att göra anpassningar, satt de i ett system som inte passade deras arbetssätt. De ville istället hitta ett standardsystem som var färdigt för de att jobba i.  

Den största anledningen till att de började titta på nytt affärssystem var dock det väldigt tidskrävande arbetet med att sköta leverantörsfakturor. I princip allt bokföringsmaterial var i papper och pärm.  

Att hitta ett nytt affärssystem

TDK Nordics målsättning var att hitta ett modernt system de kunde jobba effektivt i. De ville även hitta en systemleverantör med lokal närvaro och som inte var för stor: ”ni är lagom stora, är ni för stora är det svårt att få oss prioriterade”.  

Lösningar

I Visma.net behöver TDK Nordic inte längre tänka på drift och uppgraderingar. Att ha ett molnbaserat system innebär att systemet alltid är uppgraderat till senaste version, vilket Robert menar är positivt: ”sker utveckling i Visma.net hela tiden, systemet blir bara bättre”.  

Både Robert och Lotta tycker systemet är väldigt användarvänligt. Behöver de lära sig något nytt eller testa fler funktioner, kan de enkelt hitta manualer med instruktioner i Vismas forumför oss är det här perfekt”.  

Med Visma.net har de idag kommit ifrån pappersfakturor och pärmar. De får in 60 % på e-faktura och 40 % i PDF. Dessutom har de digital attest, vilket innebär att den som godkänner fakturor kan göra det från antingen mobilen, paddan eller datorn.  

TDK Nordics har ett systerbolag i Finland. Även det sköts inifrån Visma.net.  

Resultat

Lotta säger att de nu slipper sortera bokföringsunderlag i pärmar, söka i pärmar, springa runt på kontoret för attest m.m.: ”många timmar i månaden som har effektiviserats”.  

En annan process de effektiviserat är bankbetalningar. I båda länderna har de automatiserat in- och utbetalningar via AutoPay. Nu behöver de inte logga in på banken för att sköta betalningar och inte heller själva stämma av in- och utbetalningar. De behöver endast hantera avvikelser. “Väldigt smidigt och sparar mycket tid”. 

Att systemet är molnbaserat innebär att de varken behöver ha egna servrar eller egen IT-avdelning. Detta sparar de mycket pengar påDessutom förvaltar de systemet på egen hand, vilket också sparar de mycket pengar. ”Väldigt enkelt system att förstå – lätt att navigera mellan funktioner”. 

TDK Nordics internrevisor anser att säkerheten är hög i Visma.net: ”imponerad av säkerheten i systemet, alltså hur den varnar för dubbelregistreringar, om man ändrat bankkonton osv.”.  

”Väldigt bra service när vi vänt oss till er support. Gått snabbt att få svar och det är bra kvalitet på svaren. 

Lotta Sennerby
kundcase_singel_alt_2

Boka demo i Visma.net

Fler kundcase

Vad vi gjort för våra andra kunder

Sokigo
Kundcase
Visma Business
Sokigo kör Visma Business integrerat mot tidrapporteringssystemet MillTime. Rapporter i OneStop Reporting.
Tree of Pets
Kundcase
Visma Business
Tree of Pets kör Visma Business integrerat med många olika lösningar. Bitlog WMS, Upsales, Qlikview & ZData ConvertX.
Biovac
Kundcase
Visma Business
Biovac hanterar sin lager och logistik i Visma Business. Full kontroll på serviceavtal samt digital hantering av levfakt och bankintegration.
Cygate
Kundcase
Visma Business
Cygate har en mycket komplex lösning för lager och logistik i Visma Business. De har även byggt inköpsordermatchning samt stöd för avancerad inköpsförslag.
Erteco
Kundcase
Visma Business
Erteco har utvecklat Visma Business i takt med att verksamheten ställt högre krav. De har vuxit kraftigt och expanderat till flera länder. Alla avdelningar sköts från affärssystemet. Integration mot EazyStock för lageroptimering.