Lageroptimering för kostnadsbesparing samt ökad kundnöjdhet

Företag som har lager och som befinner sig i tillväxt samt företag med redan stora lager kan uppleva inköpsprocessen som mycket komplex. Att hålla ordning på alla artikelnummer och leverantörer och samtidigt optimera ett eller flera lager och ändå hålla en hög servicegrad kräver en stor insats från inköpsansvariga och många gånger stor personalstyrka.

Med ett lagerstyrningssystem hjälps företag som är konkurrensutsatta på sina respektive marknader att hålla en god servicegrad till sina kunder. Optimerade lager leder ofta i högre grad till önskad servicegrad, minskade lagerkostnader och mindre uppbundet lagerkapital.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

Lageroptimering

Lagerstyrningssystemet optimerar inköpskvantiteten för servicegrad och lagernivå

Genom att systemet beräknar och optimerar lagret utifrån tillgängliga data så ser systemet till att rätt vara finns hemma i rätt tid och på rätt plats. Med hjälp av ett lagerstyrningssystem finns det goda möjligheter för företag att växa utan att behöva rekrytera ny personal. Ert affärssystem integrerat till ett lagerstyrningssystem säkerställer även att inköpsprocessen inte sitter i ryggraden hos befintlig personal för manuell hantering vilket kan innebära stora risker.

Full koll på säsongsartiklar

Med ett lagerstyrningssystem behöver ni inte hålla reda på inköpskvantiteter per artikel eller säsongsinköp. Systemet bygger upp förslag på inköp utifrån hur företagets respektive artiklar befinner sig i sin livscykel och efterfrågan. Detta gör systemet genom att optimera, analysera och simulera lagret. Systemet vet när säsongsartiklar skall köpas in och när säsongen förväntas plana ut. Systemet vet vilken servicegrad företaget vill hålla per respektive artikel, detta ställs in utifrån efterfrågan och artikelvärde.

Integration till ert affärssystem

En väl uppsatt integration mellan ert affärssystem och ett lagerstyrningssystem minimerar risker, optimerar lager, sänker bundet lagerkapital, höjer servicegrad och ger nöjdare kunder.

Vi på EA System kan hjälpa ditt företag med att implementera ett lagerstyrningssystem och på så sätt minska lagervärdet, öka servicegraden, säkra inköpskvantiteter samt få lägre särkostnader. Då vi kan erbjuda en molntjänst så får ni kontinuerliga uppdateringar och det är snabbt och enkelt att komma igång.

Nyfikna på hur lageroptimering och inköpsförslag funkar för er verksamhet? Boka en kostnadsfri demo!