Carl-Fredrik Ahnsberg
VD
Peter Wallén
Säljare
Silvia Ko
Sälj- och marknadskoordinator
Ewa Björke Lestrin
Projektledare
Tomas Börjesson
Utvecklare
Thomas Apell
Konsult
Daniel Bengtsson
Konsult
Johan Eklund
Utvecklare
Jennie Larsson
Konsult
Kristine Samuelsson
Konsult
Anders Lindström
Konsult
Jan Norrbäck
Konsult
Fredrik Carlsson
Konsult
Lillian Nguyen
Konsult
Alexandra Cyvoct
Konsult
Piroz Inci
Konsult
Kerstin Ahlmgren
Utvecklare