Göteborgskontoret tecknade i januari en ny affär på Visma Business med en entreprenör i byggbranschen. Ordern kom efter att EA System genomfört en förstudie och presenterat ett lösningsförslag. Licensvärdet ligger på drygt 700 tkr och projektet startas omedelbart. Driftstart är planerat till augusti