I oktober tecknades ett avtal med en kund som levererar IT konsult- tjänster, servicetjänster av IT hårdvara, skrivare och multifunktionella produkter, konferensteknik med tillhörande kring- utrustning & teknik. Projektet omfattar ett komplett affärssystem med bland annat elektronisk hantering av både inkommande och utgående fakturor. Inom ramen för avtalet kommer vi också att leverera integrationer mot fyra befintliga system.