Ännu ett entreprenörsföretag i Byggbranschen valde i februari Visma Business som nytt affärssystem. Licensvärdet på affären är initialt 200 tkr. Projektet påbörjas redan i februari.