Under sin livstid är det en av tre som drabbas av cancer. Idag överlever två av tre. Vi hoppas att ni tillsammans med oss vill bidra till att färre drabbas och att fler överlever!

Cancerfonden 2020