Vi på EA System har precis tecknat avtal i Visma.net med koncernen EB Road Cargo. Vi önskar er varmt välkomna, superskoj att ni vill vara med på tåget!

EB Road Cargo är ett transportbolag med kontor på 12 platser i Sverige. Tillsammans täcker de hela landet och de lägger därför stor vikt vid att ha kundnära relationer. De förfogar över sina egna fordon och har egna chaufförer. Detta gör att de har bred kompetens och erfarenhet till att utföra ett stort utbud av olika lastbils- och järnvägstransporter.

EA System kommer leverera ekonomimodulen i Visma.net till EB Road Cargo. Koncernen har dessutom precis tecknat transportsystemet K2 som deras försystem till Visma.net.