Vi på EA System har bidragit till Giving Peoples mission - att hjälpa utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom eller som lever på marginalerna och är på väg in i fattigdom.

Viste ni att så många som ca 186 000 barn lever idag i vad som klassas för relativ fattigdom? Samt att ytterligare 175 885 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden.

Genom att bidra till Giving People är vi med och hjälper barn med matkassar, kläder, skor och hygienartiklar!