SBT Sverige har tecknat avtal i Visma Business med oss på EA System. Vi är extremt exalterade över att ännu en kund i bygg- och entreprenadbranschen har valt vår lösning. Vi hälsar de ett varmt välkommen till oss!

SBT Sverige är verksamma inom bygg och anläggning

SBT Sverige bildades år 2014 och är ett svenskt bygg- och anläggningsföretag. Moderbolaget har sin hemmamarknad i Tjeckien under namnet Subterra a.s, som i sin tur ingår i Metrostav-koncernen. År 2018 omsatte SBT Sverige ca 700 Mkr och har ca 100 anställda. Verksamhetens huvudsakliga fokus ligger på undermarksbyggande, men deras kärnkompetens ligger i tunnelbyggande genom konventionell borrning och sprängning. SBT Sverige har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm men utför jobb i hela Sverige.

I dagsläget har SBT Sverige genomfört, och håller fortfarande på att genomföra, ett stort projekt på Förbifart Stockholm. De har även nyligen tecknat ett av de första tunnelkontrakten för utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm.

SBT Sverige har valt Visma Business

Vi på EA System ska leverera Visma Business till SBT Sverige. SBT Sverige har även valt att teckna avtal i AutoPay som är en automatisk koppling till deras affärsbank. De kommer också dra igång mottagningstjänst av leverantörsfakturor samt AutoInvoice för automatisk utskick and kundfakturor. Vidare har kunden valt det webbaserade BI-verktyget OneStop Reporting för att kunna bygga egna rapporter och följa upp projekt. Vidare kommer vi tillsammans med kunden bygga en integration till kalkylprogrammet Bidcon.