TDK Nordic har valt att teckna avtal i Visma.net. Vi är glada över att ännu en kund har valt oss på EA System som leverantör. Ett varmt välkommen till oss!

TDK Nordic AB och TDK Nordic Oy grundades år 2000 och finns i Kista i Sverige respektive Espoo i Finland. Företagen är dotterbolag till TDK Europe som är TDK koncernens enda europeiska försäljningsbolag för elektroniska komponenter, moduler och system. Dessa säljs under varumärkena TDK och EPCOS.

Fokuset för TDK är marknader som ställer stora krav inom områdena informations- och kommunikationsteknik samt fordons-, industri- och konsumentelektronik.

Visma.net för TDK i Sverige och Finland

Vi på EA System kommer leverera Visma.net till TDK Nordic AB och TDK Nordic Oy. TDK har även valt att teckna avtal i AutoPay för automatisk koppling till deras affärsbank och AutoInvoice för digital hantering av fakturor. Under våren 2019 är planen att även teckna avtal i Visma.net Expense för digital hantering av reseräkningar och utlägg.