Visma.net finns nu integrerat med transportsystemet TDXlog anywhere. Locus produkt TDXlog är ett av de stora verksamhetssystemen för lastbilscentraler i Sverige och Norge. Verksamhetssystemet har ingen egen ekonomimodul och där kommer Visma.net in. Med den integration som EA System byggt till Visma.net får kunden ett modernt och molnbaserat ekonomisystem. De processer som kommer att hanteras är redovisning, kundreskontra och leverantörsreskontra.

Transport

Visma.net med automatiserade processer

Med Visma.net finns det helt nya möjligheter att automatisera sina processer. Leverantörreskontran med mottagningstjänst och Vismas AutoPay eliminerar många manuella steg. Skanning, skicka på flöde, godkänna för betalning, skicka fil till banken och återläsning från bank. Allt detta kan ske med automatik om kunden bara bestämmer regelverket. Det är ett exempel av många på hur automatiserat Visma.net kan sättas upp åt kunderna.

Låg investering och inget strul

Visma.net är en molnlösning så investeringen blir betydligt mindre än vid en lösning där kunden köper licenserna. Ingen hårdvara behövs och inga investeringar i databaslicenser. Lösningen är helt skalbar när kunden vill öka eller minska antalet användare eller funktioner. En molnlösning innebär att kunden alltid har ett uppdaterat system. Alla tidigare problem med att ligga kvar i gamla versioner försvinner och de tidigare, ofta kostsamma, uppgraderingarna är nu historia.