Vi stärker vår nisch inom byggbranschen genom att skriva på samarbete med Visma SmartDok!

Med vår bygglösning i Visma bygglösning och SmartDok kan vi hjälpa byggföretag att digitalisera och effektivisera allt från hantering av leverantörsfakturor till projektuppföljning, budget och prognos samt mobil tidredovisning, byggdagbok m.m.