OneStop Reporting

Ett kraftfullt rapportverktyg som ger er tillgång till realtidsdata i molnet. Här kan ni bygga egna rapporter, koncernkonsolidera, analysera ert data samt skapa budget och prognoser. Dela sedan enkelt med er av insikterna med kollegor och andra nyckelpersoner. 

OneStop Reporting är integrerat mot både Visma.net och Visma Business

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

Ta beslut baserade på realtidsdata

Integrationen mot ert affärssystem tillåter OneStop Reporting att alltid hämta upp den senaste informationen. Varje medarbetare kan sedan skapa egna rapporter för att få en djupare förståelse för sitt specifika affärsområde. Det har aldrig varit enklare att få överblick över hur verksamheten går! 

En del av ert affärssystem

  • Rapportering - realtidsdata ger er underlag vid rätt ställe och vid rätt tid.
  • Budgetering och prognoser - data skjuts in i ert affärssystem utan mellanlagring. Ni slipper klippa och klistra mellan olika dokument och system. 
  • Distribution - bestäm när och vem som ska ta emot en viss rapport eller rapportpaket. Genom schemaläggning kan systemet sköta detta helt per automatik, oavsett om ni vill att distributionen ska ske varje månad, vecka eller timme.

Skräddarsy rapporter 

Det följer med ett antal standardrapporter i rapporteringsportalen. Dessa kan ni använda precis som de är, som mall alternativt bygga helt egna från grunden. Ni kan även skapa koncernrapporter där flera företag kan slås ihop i en och samma rapport.

Excel-funktionalitet de flesta är bekanta med

OneStop Reporting är baserat på Excel och funktionaliteten är simpel "drag-and-drop".

Ni bygger rapporterna utifrån önskat utseende. Ni kan lägga till er logotyp, byta teckensnitt och färger. Med dessa möjligheter kan ni anpassa rapporterna efter ert företags varumärke. 

Budget och prognoser

branschlosning_singel_icon_2
Skapa egna budgetar

Ni kan skapa budgetformulär baserat på dimensioner som exempelvis projekt, underprojekt och aktivitet. Det går även att skapa jämförelser där ni tittar på faktiska mot budgeterade tal. Ni bestämmer fritt hur era budgetar ska se se ut, det är endast er kreativitet som sätter gränserna. 

branschlosning_singel_icon_1
Smidig hantering

Det är enkelt att budgetera i OneStop Reporting. Det är baserat på Excel och data hämtas live från affärssystemet. Med hjälp av fördelningsnycklar, historiska tal, specifikationer och procentberäkningar, går det snabbt att ta fram rätt budgetsiffror.

branschlosning_singel_icon_1
Missa aldrig en deadline

Nu behöver ni inte längre klippa och klistra från olika dokument för att få ihop budgetar från de olika avdelningarna. Alla jobbar inifrån OneStop Reporting. Ni tilldelar era kollegor budgetar de ska fylla i och ni har full koll över vem som slutfört sina uppgifter. 

branschlosning_singel_icon_2
Jämföra med faktiska utfall

När budgeten är färdigställd kan man med ett knapptryck jämföra den mot faktiska siffror. Precis som allt annat, så hämtas siffrorna per automatik från affärssystemet. 

 

Exempel 1

Rapport för inköparna

En inköpare behöver ha bra koll på produkternas rörelser för att kunna behålla en optimal lageromsättning. Man vill kunna se vilka artiklar som är mest lönsamma för att förstå vilka produkter som ska prioriteras vid påfyllning. Man vill även ha koll på vilka produkter man inte ska investera för mycket i. 

I OneStop Reporting kan man exempelvis kombinera lageromsättning, försäljningsdata samt lönsamhet i en och samma rapport, vilket förenklar uppföljningsarbetet. En rapport kan även utgå ifrån inköpsordrar, inleveranser och leverantörsfakturor för att få fram ett fullständigt underlag och nyckeltal som till exempel leveransprecision och inköpstrender.

OSR inköpsrapport
OSR försäljningsrapport
Exempel 2

Rapport för säljarna

  • One Stop Reporting kan ge säljarna visuella rapporter med dashboard och tydliga trender.
  • Går att anpassa för varje enskild säljare alternativt för en hel avdelning för att underlätta uppföljning mot de individuella/gemensamma målen.

Vill ni se hur OneStop Reporting funkar för er verksamhet? Boka en kostnadsfri demo!