EazyStock

Optimerade inköp för bättre lagerkontroll, högre servicegrad och lägre kapitalbindning.

Visma och EazyStock automatiserar inköp och ser till att ni har rätt produkter i lager

Integrerat med Visma beräknar EazyStock de optimala beställningsparametrarna för att ni ska kunna nå era servicegradsmål utan att binda upp onödigt mycket kapital i lager.

EazyStock innehåller bland annat

  • Lagerplanering – Klassificera lagret och bestäm det optimala antalet av varje artikel för att nå servicegradsmål till lägsta möjliga kostnad.
  • Efterfrågeprognostisering – Skapa mer exakta efterfrågeprognoser som tar hänsyn till produkternas livscykler, säsongsvariationer och kampanjer.
  • Inköp och återanskaffning – Automatisera era inköp för bättre precision och mer tid till annat.
  • Säsongshantering – Identifiera artiklar med säsongsvariationer – systemet justerar automatiskt efterfrågeprognoserna.
  • Kampanjehantering - Justera prognoser och inköp utifrån planerade kampanjer och maximera försäljningen.
  • Planering av lagerställen – Optimera lagret över hela nätverket och flytta artiklar dit efterfrågan finns.
  • Leverantörshantering – hantera dynamiska ledtider, beställningsvillkor och störningar i leveranskedjan.
  • Nyckeltal och rapporter – Samla alla lager-KPIer i en vy och se var ni bör lägga fokus för att nå bästa resultat.
branschlosning_singel_icon_1
Förbättra servicegraden

Nå era mål för servicegrad och imponera på era kunder. EazyStock beräknar optimala lagernivåer och automatiserar inköpsordrar – så att ni alltid har rätt produkter på hyllan.

branschlosning_singel_icon_1
Sänk lagernivåer

Bli av med ert onödiga överskottslager och sänk kapitalbindningen. Med EazyStock reducerar ni risken att fastna med inkuranta varor och ni frigör kapital som istället kan användas för tillväxt.

branschlosning_singel_icon_2
Automatisera inköp och återanskaffning

Glöm ineffektiva manuella processer – frigör i stället tid till värdeskapande aktiviteter. Med EazyStock integrerat med Visma kan återanskaffningen automatiseras och ni kan vara säkra på att nya leveranser kommer i precis rätt tid.

branschlosning_singel_icon_2
Integration med Visma.net och Visma Business

EazyStocks färdiga integrationer med Visma.net och Visma Business gör implementationen smidigare än någonsin. Och eftersom systemet är molnbaserat är investeringen och risken minimal.

Fler partners

Läs mer om våra andra partners och integrationer

Boka demo i EazyStock