I september välkomnade vi Roy Kanado till oss på EA System. Även han kommer vara Stockholmbaserad och jobba som Visma.net-konsult.

I samband med anställningen hos oss på EA började Roy sin traineeutbildning på Visma Software. Fokuset på kursen ligger i att lära sig att projektleda, implementera och driftsätta Visma.net. Certifieringen kommer även innefatta kunskap kring AutoInvoice, AutoPay och Visna.net Severa. Examinationen äger rum i december och då börjar Roy sin roll som konsult inom Visma.net. Under tiden som utbildningen pågår har Roy fått delta i diverse projekt för att få erfarenhet av att jobba med riktiga kundcase.

Roy arbetade som First Line Engineer på Teleopti innan anställningen på EA System. Parallellt med jobbet läste Roy Affärssystem- och tjänstedesign vid Stockholm Universitet. Med sina kunskaper i IT och affärssystem ser Roy framemot en spännande karriär hos oss.