affarssystem_singel

Visma.net - ett affärssystem i molnet

Med Visma.net får ni ett komplett affärssystem i molnet. Det är flexibelt och kan enkelt integreras med andra system.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

affarssystem_singel_hero_illustration
Wiklunds Åkeri
TDK
Sundsvalls Expressbyrå
Målmarks
Digitalisering

Att byta till ett molnbaserat affärssystem kan i längden hjälpa er att spara pengar

Med Visma.net affärssystem kan ni lägga tid och resurser på rätt saker. Vi tar bort personalkrävande arbetsuppgifter genom att automatisera processer. Ni behöver inte längre hantera sånt som systemet själv kan göra. Att effektivisera verksamheten innebär stora kostnadsbesparingar.

bakgrundselement

Kraftfullt affärssystem i molnet

Visma.net är ett integrerat och komplett molnbaserat affärssystem. Det inkluderar uppgraderingar, hög säkerhet samt färdiga moduler och licenser som enkelt kan skalas upp eller ner.

Det finns många möjligheter till att automatisera processer och hantera komplexa bokföringsuppgifter vilket frigör tid samt resurser. Det innebär i sin tur att man kan fokusera på det som är viktigt: uppföljning, avvikelsehantering och förbättringar.

affarssystem_singel_kraftfull
affarssystem_singel_flexibel

Flexibelt affärssystem

Tack vare systemets flexibilitet kan många olika företag i varierande storlekar samt branscher hitta ett arbetssätt i Visma.net. För mindre bolag finns möjligheter till att växa i systemet samt uppfylla nya behov. Det kan vara allt från integrationer till externa system, valuta- & flerspråkhantering till uppsättning av koncernbolag. För företag som redan är väletablerade erbjuder Visma.net stöd för komplex hantering av de olika flödena.

Ekonomi

Integrera ekonomiska processer och automatisera återkommande rutiner.

Logistik

Från lagerhantering till ett fullständigt och integrerat inköps- & försäljningsflöde.

illustration2
group-12
  • Kom ifrån manuella handpålägg och dubbelregistrering.
  • Hantera flera bolag och affärsenheter direkt från Visma.net.
  • Gör analyser baserade på realtidsdata.
  • Jobba mobilt vart ni vill, när ni vill.

Boka demo

  • Försäljningskedjan i realtid med dashboards, nyckeltal och rapporter.
  • Optimera lagernivåer, kostnader och inköp.
  • Bättre lönsamhet med ABC-tester.
  • Ökad kundnöjdhet tack vare möjlighet till snabba åtgärder.

Boka demo

Många möjligheter med ett molnbaserat affärssystem

affarssystem_singel_icon_1
Uppföljning

Med Visma OneStop Reporting följer det med ett stort antal standardrapporter. Verktyget är baserat på Excel och ni kan därför själva bygga rapporter efter behov och önskemål.

affarssystem_singel_icon_1
Digitala fakturor

Oavsett om det är kund eller leverantörsfakturor hanteras allt digitalt. Kundfakturor sker med ett knapptryck och leverantörsfakturor kan attesteras direkt från mobilen.

affarssystem_singel_icon_1
Öppet API

Med Visma.nets öppna API kan vi utveckla och anpassa sömlösa integrationer mellan affärssystemet och andra system. Vi har många samarbetspartners och färdiga integrationer.

Linje

Kunder i Visma.net

Lyssna på vad våra kunder säger

Boka en kostnadsfri demo i Visma.net!