branschlosningar_singel_background

Affärssystem
för bygg och entreprenadföretag

Basen är standardfunktionalitet i ett av marknadens bästa affärssystem från Visma.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

 

Bygg och entreprenad
Visma för byggbranschen

En unik och kompetent lösning där både initial investering samt förvaltning ligger långt under vad liknande system kostar.

Projekthantering

Platschefer, projektledare och yrkesarbetare

  • Kalkyler och prognoser. Antingen direkt i Visma eller för mer avancerade kalkyler i Bidcon.
  • Fakturering; löpande, betalplaner och ÄTA-hantering.
  • Behörighetsstyrda rapporter på webben för projektuppföljning.
  • Mobil tidredovisning kopplat till fakturering och lön.
  • Byggdagbok, egenkontroller, arbetsmiljödokument, personalliggare m.m.
Group 19

Ekonomiavdelningen

branschlosning_singel_icon_1
Elektronisk leverantörsfakturahantering

Scanning av leverantörsfakturor. Möjlighet till automatisk vidarefakturering.

branschlosning_singel_icon_2
ROT

ROT-hantering och e-rapportering till Skatteverket.

branschlosning_singel_icon_2
E-fakturor till kund

Bilagehantering, löpande räkning, betalplaner och ÄTA.

branschlosning_singel_icon_1
Successiv vinstavräkning

Direkt inifrån Visma. Kan automatiseras.

branschlosning_singel_icon_2
AutoPay

Integration mot banken möjliggör automatiska betalningar samt uppdatering av reskontror.

branschlosning_singel_icon_1
Rapporter och uppföljning

Behörighetsstyrda rapporter på webben för ekonomi- och projektuppföljning.

Data i realtid

Ta beslut baserade på uppdaterade siffror

branschlosning_singel_laptop
branschlosning_singel_laptop
branschlosning_singel_laptop

Projektuppföljning mot kalkyler sker på all registrerad data. Att välja period är också möjligt.

Successiv vinstavräkning görs av en algoritm i realtid.

Redovisad tid finns i projekten direkt som kostnader och intäkter om de ska faktureras.

Projektuppföljning mot färsk data

Att vara säker på att information hämtas i realtid ger en trygghet och tillit för att fatta beslut. Rätt realtidsdata minskar press för personal som ansvarar för att producera rapporter. Det skapar även en effektivare administration samt en roligare vardag. 

 

SVR inte bara som en bokslutspost

Successiv vinstavräkning görs vanligtvis till ett bokslut och är gammal redan när den visas. Eftersom algoritmen kontinuerligt ligger och räknar fram värdena är det nu en rapport som visar om er fakturering är fram- eller baktung.

Tidredovisning med minimal fördröjning

Tid har alltid varit svårt att få ner i redovisningen utan en lång fördröjning. Registrering, godkännande och överföring till redovisningen skapar fördröjningar. Med mobil redovisning och godkännande kan rutinen kortas ner. Överföring till redovisningen sker direkt när den är godkänd.

Allt i en app

Tidrapportering: Branschanpassad som ger ett komplett underlag för både lön & fakturering.

KMA/Dokumentation: Det enkla & smarta sättet att få komplett dokumentation på alla projekt.

Maskiner & Service: Bättre översikt av maskinparken, bränsleförbrukning, felanmälningar & service.

Materialåtgång, Produktion & Transporter: Komplett rapportering ger bättre projektöversikt.

SmartDok tidrapportering
SmartDok KMA
SmartDok maskiner
SmartDok materialåtgång

Boka en kostnadsfri demo!

Partners

Se våra integrationer till andra system