Många är nu tillbaka från sin semester och det börjar bli dags att planera inför hösten och det kommande året. Budgetarbetet sker i många fall i olika Excelmallar som gör processen tung och trögarbetad. För Visma Business och Visma.net finns det olika verktyg som verkligen underlättar och stödjer budgetarbetet. Både Vismas egna produkt Insikt och det verktyget vi själva använder, OneStop Reporting, underlättar arbetet och är integrerade med affärssystemet. Data från tidigare utfall och budgetar finns med som stöd vid budgeteringen och kan användas som grund med uppräkning mot nyckeltal. Det är lätt att distribuera ut budgetar på olika resultatenheter och sedan ackumulera upp det i totala budgeten.

Visma Insikt

Vismas Insikt är både rapport- och budgetverktyg och underlättar för de som gör budget och prognos. Verktyget plockar upp information från affärssystemet och uppdateras på en daglig basis. Man kan själv välja hur många gånger per dag Visma Insikt ska uppdateras och detta görs sedan helt automatiskt. Dessutom är det enkelt att budgetera utifrån varje enskild persons ansvarsområde. Med andra ord ger detta verktyg möjlighet till att skapa egna rapporter och analyser. Eftersom att datan uppdateras på en daglig basis är det lätt att få överblick över sina nyckeltal. Man kan vrida och vända på information samt borra sig ned i detalj- och fakturanivå. För att göra det ännu fiffigare kan man ta fram snygga grafiska presentationer av sina rapporter och analyser.

OneStop Reporting

En komplett Business Intelligence-lösning integrerat med både Visma.net och Visma Business. Systemet erbjuder moduler för rapportering, konsolidering, budgetering och analyser/dashboards. Med OneStop Reporting kan ni anpassa budgetering efter era behov samt registrera budgetdata i realtid, skräddarsy rapporter och få omedelbar åtkomst till er data. Med detta system kan ni även få en djupgående inblick i ert affärsområde med ett enkelt knapptryck. OSR Publisher tillåter dessutom er att lätt och enkelt involvera era medarbetare genom att dela med er relevant data och information.

 

Både Visma Insikt och OneStop Reporting bidrar med effektivitet samt bättre kvalité på beslutsunderlagen.

Kontakta oss på EA System för mer information om produkterna.