Visma.net och Visma Business är fullt skalbara och flexibla affärssystem. Om ni inte är redo att gå hela vägen vid projektstart hjälper vi er att gradvis koppla på funktioner som underlättar ert arbete.

Det finns många fördelar med Visma.net och Visma Business. Båda affärssystemen säljs som SaaS-tjänster, vilket innebär att man kan koppla på och koppla bort funktioner som det passar ens verksamhet. Jag som jobbar nära kunder upplever att företag oftast känner en viss rädsla för att byta affärssystem. De vill oftast inte investera en initial kostnad som oftast motsvarar en stor summa pengar eftersom att de inte vet med säkerhet vad de vill göra till att börja med. Vid ett första möte med en ny potentiell kund får man oftast känslan att de är rädda för att binda upp sig. Många andra leverantörer säljer oftast licenserna medan både Visma.net och Visma Business hyr ut sina licenser. På så sätt behöver man inte känna att man är bunden till något.

Som jag tidigare nämnt i så kan man skala upp och ned på funktioner likväl som användare. Vill man i första steget bara implementera ekonomisystemet och vara en eller två användare så kan man börja där. När den fasen är klar och man är redo för att gå vidare kan man exempelvis koppla på modulen för digitala reseräkningar. Eftersom att man hyr modulerna är det oftast en knappt märkbar ökning i månadskostnad.

Vi på EA System är specialister på affärssystemen Visma.net och Visma Business. Vi kan hjälpa till med allt från en förstudie av era behov till att projektleda och implementera systemet. Hör av dig till oss så kommer vi ut på en kostnadsfri demo!